Du MÅ ikke ha sentral godkjenning – men det er lurt å ha det!

Trenger du hjelp til å søke om sentral godkjenning? Har du dokumentasjon rundt kvalitetssikring på stell, eller har du forbedringspotensiale? Fagavdelingen i Holte har god erfaring og den nødvendige kunnskapen til å bistå deg gjennom søknadsprosessen. Du MÅ ikke ha sentral godkjenning, men det er lurt å ha det. Vi har tatt en prat med fagkonsulent Claus Hagberg Olsen som virkelig brenner for dette.

– Sentral godkjenning er en forhåndskvalifisering til det å kunne erklære ansvarsrett i søknadspliktige prosjekter. Ifølge Direktoratet for byggkvalitet er det en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.  I en slik prosess skal blant annet fagområdet beskrives, og en del kriterier må være oppfylt, sier Claus. – Blant annet må du ha kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset bedriften og dere må ha riktig kompetanse internt. Det er ulike tiltaksklasser i forhold til kompleksiteten i arbeidet som skal utføres, og disse må stemme overens med det man søker godkjenning for.

SENTRALT GODKJENT – et kvalitetsmerke

For å kunne dekorere firmabilene og nettsiden med kvalitetsmerket: SENTRALT GODKJENT, er det altså en del ting som må på plass først. Det er faktisk straffbart å misbruke merket, ikke alle er klar over det. Det er Direktoratet for byggkvalitet som avviser eller godkjenner søknaden. Får du godkjenning varer den i tre år før den må fornyes.

– Det må et svennebrev, mesterbrev, fagskole eller en ingeniørutdannelse til for å ha den formelle kompetansen i bedriften på plass. I tillegg må man ha relevant erfaring, f.eks. innen utførende sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1, hvor man må kunne vise til minimum 2 års erfaring, forteller Claus.

 

Viktig å ikke jukse med lettvinte løsninger

– Du kan erklære ansvarsrett selv om du ikke har sentral godkjenning. Det en erklæring om ansvarsrett sier, er at du erklærer at du har kompetanse og erfaring i.h.t. krav. Erklærer man ansvarsrett uten å ha riktig kompetanse, kan man miste ansvarsretten om kommunen fører et tilsyn i byggesaken. Mister du ansvarsretten mister du også ditt gode rykte. Det er derfor viktig å ikke jukse med lettvinte løsninger.

Vi styrer pc-en din mens vi snakker sammen på telefon

– Vi i Holte kan gjøre denne jobben for deg, sier Claus. – Enten du søker om fornyelse av eksisterende godkjenning, en endring av eksisterende søknad eller søker for første gang. Du logger deg inn med din bank-ID (som er skjult for oss) og vi fjernstyrer pc-en din mens vi jobber sammen. Holte har en veldig god dialog med direktoratet. Vi hjelper deg å kartlegge underveis, og lager gode beskrivelser av dine referanseprosjekter sammen med deg.

Det er et kvalitetsstempel å inneha sentral godkjenning. Det viser at du er à jour med skatt og mva, og det er flere seriøsitetsvilkår som ligger inne i ordningen. – For mange har dette sentral godkjenningsmerket like stor markedsverdi som kompetanseverdi, sier Claus.

Du kan stå sterkere i anbudsrunder

I en anbudsrunde kan det være en fordel å ha sentral godkjenning. Dette fordi oppdragsgiver slipper å innhente opplysninger om kompetanse, siden sentral godkjenningsmerket er en bekreftelse på at ditt firma er innenfor kravene som stilles.

Godkjent i tre år

Sentral godkjenning gjelder som nevnt for tre år av gangen. Erfaringen og kompetansen følger faglig leder eller den som har dokumentert utdanningen. Hvis vedkommende slutter i bedriften, må det tas en ny vurdering om man må gjøre noen endringer – og det må sendes inn en ny søknad.

Direktoratet sender ut en påminnelse i god tid før sentral godkjenningen utløper, men ikke alle får med seg dette. – Som kunde hos Holte får du også ekstra oppfølging fra oss, sier Claus. – Vi ringer deg i god tid og hører om du vil ha hjelp til å fornye sentral godkjenningen, så du slipper å bekymre deg for at fristen plutselig har gått ut.

Hva skal til for å få godkjenning i de ulike tiltaksklassene?

– I tillegg til formell kompetanse, må man også erklære at man har kvalitetssikringsrutiner tilpasset foretaket. Referanseprosjekter må beskrives godt, det er viktig å vise bredde i disse for å kunne søke på ønsket fagområde. Vi i Holtes fagavdeling har god erfaring med å utarbeide slike beskrivelser. Vi vil også si fra om noe skulle være mangelfullt. Målet er at jobben dere utfører skal være av en så god kvalitet at det bare er å sette over kaffen hvis dere skulle få et tilsyn fra myndighetene, avslutter Claus.

Her kan du lese mer om tjenesten.