Endringsskjema – Bestilling mottatt

Vi har mottatt din bestilling av endring ✔

Hva skjer nå?

Bestillingen er registrert hos oss og en av våre konsulenter vil så snart som mulig gå igjennom bestillingen. Dersom noe mangler eller er uklart vil vi kontakte deg for avklaringer.

Vi forbereder en juridisk bindende avtale som oversendes og kan signeres via DocuSign.

Når den digitale avtalen er signert av partene vil det som er avtalt utføres.