Ferie & Fravær

Hvorfor fylle inn manuelt når det kan skje automatisk? Alt som er med og forenkler timeføringen, frigjør mer tid til å gjøre andre ting. Med Holte Ferie & Fravær kan dine medarbeidere søke om ferie direkte i Holte Time, velge datoer i kalender og timene legges inn automatisk som «ferie» i timesystemet. Det samme gjelder funksjonene egenmelding og annet fravær som f.eks. permisjoner.

Full oversikt over brukt og ubrukt ferie

Ferieloven er streng, og må følges til punkt og prikke. Det nyeste er at ikke brukt ferie skal overføres til året etter, uansett hvor mange dager det er snakk om. Men for at leder skal ha full oversikt til enhver tid, kan du legge begrensninger på hvor mye den ansatte kan overføre selv, og hvor mye du vil ha kontroll på.

Desktop-bilder av Ferie&Fravær

To nivåer – for ansatt og ansvarlig

Inne i Holte Time er den nye fraværsmodulen delt opp i to nivåer – et nivå for ansatt og et nivå for personalansvarlig. For personalansvarlig ligger funksjonen under Bedrift, Time, Ferie & Fravær. De ansatte finner sitt nivå på Min Side, Time, Ferie & Fravær.

Du kan godkjenne alle på en gang

Har du mange ansatte, er det nå enklere å godkjenne søknad om ferie fra flere – da du kan se alt i ett og samme bilde. Ved å søke på «Klar til godkjenning» kan du godkjenne alle med bare ett klikk. Det er også enkelt å velge mellom historikk og fremtidige datoer. Du kan velge «periode» hvis du vil se en annen periode, f.eks. fra året før. På oversikten ser du alle ansatte, brukte og tilgjengelige feriedager for hver enkelt, egenmeldinger osv.

Leder definerer fraværstypene

Husk å starte med å gå innom innstillinger for å legge til de siste oppdateringene. Her kan du f.eks. bestemme at all ferie skal registreres med aktivitet «ferie» på 7,5 timer og at egenmelding skal registreres som egenmelding osv. Det er altså leder som definerer de ulike fraværstypene slik at de registreres automatisk på riktig aktivitet og med riktig timeantall i Holte Time.

Lett å endre søknad under behandling

Når en ansatt søker om ferie, skjer dette direkte i kalendervisning og søknaden blir stående «under behandling» til den er godkjent. Leder får umiddelbart en e-post i sin innboks. Det er enkelt for leder å godkjenne eller å avslå. Den ansatte kan også selv endre sin søknad så lenge den er «under behandling». Greit å vite hvis man f.eks. skulle ha tastet noe feil.

Foreløpig er Ferie & Fravær-modulen kun web-basert, men vil også bli tilgjengelig fra timeføringsappen etter hvert.

God ferie!

Her kan du lese mer om produktet Holte Ferie & Fravær