Helse Sør-Øst får stryk av Eilif Holte

Nestor slakter Gjedrem i Helse Sør-Øst for sykehusplanlegging: – Dette ville ikke stått på noen som helst eksamen i kvalitetssikring, står det å lese i Dagens Næringsliv 7. februar 2019.

Nestor i kvalitetssikring av store bygg, Eilif Holte, gir styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst stryk for prosessen som kan ende med nedleggelse av Ullevål sykehus.

Helse Sør-Østs styreleder Svein Gjedrem får flengende kritikk

– Dette er jo veldig risikabelt, sier Eilif Holte (77), arbeidende styreleder i Holte as. Han snakker om beslutningene styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem har tatt for videre utbygging av Oslo universitetssykehus (OUS) på Gaustad og Aker.

Det var sist torsdag styret i Helse Sør-Øst vedtok å videreføre Norges største sykehus på Gaustad og Aker. Planen innebærer nedleggelse av hele Ullevål sykehus. Styret har vedtatt å sende lånesøknad til regjeringen.

Norges største utbygging

  • Utbyggingen av Oslo universitetssykehus vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne.
  • Styret for Helse Sør Øst har konkludert med at det skal bygges ut på Gaustad og Aker, mens Ullevål skal legges ned.
  • Første fase i utbyggingen er kostnadsberegnet til 33 milliarder kroner, med fase to anslår Helse Sør Øst 50 totalt 50 milliarder.
  • De ansattes representanter i styret vil bygge ut på Ullevål, og har ønsket en alternativ utredning av dette.
  • I Stortinget ligger et forslag fra Sp, SV og Rødt om at Ullevål-alternativ må utredes. Venstre vil støtte dette. Stortingets helsekomité har vedtatt en muntlig komité-høring om prosjektet i vår.

Eilif Holte er en nestor i kvalitetssikring av store bygg, både gjennom deltagelse i og kritikk av kvalitetssikring av store byggeprosjekter. Han ble landskjent da han helt tilbake til midten av 80-tallet avslørte skandaleoverskridelsene til Norges Bank-bygget. Stortingets presidentskap var de siste som fikk tåle refs. Holte as driver i dag med kvalitetssystemer og kalkulasjonssystemer for byggebransjen.

Nå retter Holte flengende kritikk mot styreleder Gjedrem og Helse Sør-Østs behandling av gigantprosjektet:

– Beslutningsgrunnlaget får ikke ståkarakter av meg. Dette ville ikke stått på noen som helst eksamen i kvalitetssikring, sier han.

Gjedrem sier til DN at det er flott at en mann med Holtes erfaring engasjerer seg i saken.

«Hvis han er usikker..»

– Gjedrem, som er tidligere finansråd, kan jo ikke her se bort fra helt grunnleggende kvalitetskrav, sier Holte, og understreker også de formidable økonomiske dimensjonene.

Holtes kritikk er todelt:

  • At det ikke er utredet et likeverdig alternativ til Gaustad, slik det pliktes.
  • At Gaustad-utredningen isolert sett har fundamentale svakheter og ikke holder mål.

– Gjedrem har som tidligere finansråd ledet Finansdepartementet, som har stilt høye krav til slike utredninger. Hvis han er usikker på hva som skal utredes, kan han bare ta utgangspunkt i disse retningslinjene, og de kjenner han godt til. Selv har jeg jobbet med de retningslinjene i 20 år, og de er utmerkede, sier Holte.

Et viktig poeng i retningslinjene er ifølge Holte å alltid utarbeide to alternativer.

– Det mangler en fullverdig utredning av et Ullevål-alternativ, sier Holte.

Eilif Holte er sterkt bekymret for beslutningsgrunnlaget når Norges største byggeprosjekt noensinne skal iverksettes. (Foto: Gunnar Lier)

På styremøtet i Helse Sør-Øst 31. januar gjorde Gjedrem det klart at det er Gaustad og Aker som gjelder, med mindre det i løpet av våren skulle fremkomme en «Fugl Fønix», som han uttrykte det.

Både Gjedrem og administrerende direktør Cathrine Lofthus gjorde på møtet et stort poeng ut av at de ansatte snakket om ulike Ullevål-modeller, og at de to derfor ikke skjønte hva det var de skulle utrede. Derfor ville de heller «belyse» et Ullevål-alternativ.

– Det er ikke slik at de må spørre de ansatte på sykehuset hva de vil ha utredet. Det ligger et ansvar hos styret for å sørge for å utrede et fullverdig alternativ, sier Holte.

Diskvalifiserer ikke Ullevål

På spørsmål fra DN etter styremøtet om hvor stor utsettelse en alternativ utredning av Ullevål vil bety, svarte Gjedrem at han ikke hadde anelse, men la til:

– Min gjetning er tre-fire år, kanskje.

Holte fnyser.

– Det er ikke på noen måte nødvendig å bruke så lang tid på en ordentlig Ullevål-utredning, sier han.

– Det kan gjøres på et halvt år, vil jeg si, hvis man setter alle kluter til. Utredningen må være likeverdig, ikke lik. Et halvt år er ikke en forsinkelse av betydning i en beslutning som angår bruk av 50 milliarder kroner. Bare reguleringsrisikoen på Gaustad kan bety betydelig større forsinkelse, sier Holte, og konkluderer:

– Tidsrisikoen diskvalifiserer ikke utredning av Ullevål-alternativet på noen måte.

Stor usikkerhet

Holte mener også at selve utredningen av Gaustad/Aker-alternativet ikke holder mål som beslutningsgrunnlag. Det gjelder en rekke aspekter.

PwC har gjort en ekstern evaluering av Gaustad/Aker-utredningen, slik det kreves. Der uttrykkes «betydelig usikkerhet knyttet både til investeringskostnadene og de driftsøkonomiske gevinstene». PwC har likevel gitt utredningen godkjent-stempel.

– Jeg deler PwCs bekymringer. Det er konklusjonen jeg først og fremst er uenig i, ut fra de svakheter de selv påpeker, sier Holte.

– Det er dessuten viktige forhold PwC ikke har tatt med, som den store reguleringsrisikoen på Gaustad, og begrensningen som ligger i tomtens størrelse, sier Holte.

– Det vil i fremtiden ikke bli plass til en kvadratmeter til. Hva da? spør han.

– Heier du på Ullevål?

– Nei, jeg etterspør kun et skikkelig kvalitetssikret beslutningsgrunnlag. Dette handler om meget store verdier. Jeg foretrekker å si 50.000 millioner kroner i stedet for 50 milliarder, sier Holte, om prosjektets anslåtte sluttsum.

Holte formidlet sin kritikk i et ettsiders notat til styret i Helse Sør-Øst foran siste styremøte.

Gjedrem er glad

Svein Gjedrem er glad for at Eilif Holte engasjerer seg.

– Jeg vil gjerne få sagt at det er flott at Eilif Holte, med sin kompetanse og erfaring med store byggeprosjekter, engasjerer seg i denne saken. Dette setter jeg pris på, og har bedt om at Helse Sør-Øst RHF tar initiativ til dialog og et møte med ham, skriver Gjedrem i et svar til DN.

«Styret har nå vedtatt at Ullevål som alternativ skal belyses», skriver han, og viser til at dette arbeidet skal styrebehandles i juni. «Så får vi se om dette tidsperspektivet holder».

På spørsmål om hvor trygg han er på at Gaustad-utredningen er god nok, viser han til at styret har godkjent konseptfaseutredning og bedt administrerende direktør søke om lån, basert på premissene i styresaken.

«Vi har også bedt om at det gjøres mer arbeid både vedrørende kapasitet, virksomhetsinnhold, driftskonsepter, tomteutnyttelse og Ullevål som alternativ. Resultatet av dette arbeidet vil redusere risiko og være viktig for veien videre.», skriver Gjedrem.

– Hvordan ser du på å få strykkarakter fra Holte?

– Som sagt er vi glade for at Holte engasjerer seg, skriver Gjedrem.

Les også: Stortingets presidentskap det glade amatørskap