Helt nytt forum for ansvarlig søker

Det skjer mye i Holtes byggesaksavdeling. Diskusjoner og frustrasjoner, og ikke minst den gode stemningen når de opplever stang inn. Det er helt utrolig at det å søke kan være så vanskelig! I tillegg til Holte ByggSøk er det nå opprettet et helt nytt forum for ansvarlig søker. Trenger søkerne virkelig en egen møteplass? Er ikke loven lik for alle? Vi har tatt en prat med byggesakssjef Lise Budde.

Om kompleksiteten

– Det høres sikkert enkelt ut, men å være ansvarlig søker kan være en svært krevende oppgave, sier Lise. – Regelverket er komplekst og fullt av tolkningsrom. Kommunene samarbeider ikke på tvers og kravene til søknadsdokumentasjon varierer fra dag til dag og fra person til person – det føles i hvert fall sånn.

Lise har tidligere jobbet i Plan- og bygningsetaten i Oslo i mer enn 12 år, i det vesentlige som byggesaksbehandler. Nå har hun snart jobbet like lenge med byggesøknader fra den andre siden av bordet, her i Holte.

– En egen møteplass for ansvarlig søker, hvor spørsmål kan stilles og erfaringer kan deles, er noe jeg har savnet helt siden jeg gikk over til det private. Fagmiljøet jeg hadde i ryggen som byggesaksbehandler i en storbykommune var enormt, som ansvarlig søker føler jeg meg ofte litt alene og maktesløs. Behovet for en fagarena har økt i takt med kompleksiteten i saksbehandlingen, sier Lise når jeg spør henne om hvorfor Byggesaksforum skjer akkurat nå. – Forumet har ennå ikke avholdt sitt første fagmøte, men teller allerede over 600 deltakere. Dette bekrefter at behovet for erfaringsdeling så absolutt er reelt, sier hun.

Lise Budde, byggesakssjef Holte
– En egen møteplass for ansvarlig søker, hvor spørsmål kan stilles og erfaringer kan deles, er noe jeg har savnet helt siden jeg gikk over til det private. Tenk deg en sal full av byggesøknadsnerder, smiler byggesakssjef Lise Budde.

Hvor kom ideen fra?

Hvert år arrangerer DiBK Byggesaksdagene, hvor formålet er å samle byggesaksavdelingene fra alle landets kommuner til en faglig bonanza. I 2021 holdt Lise et innlegg under denne samlingen, som handlet om konsekvenser ved mangelbrev og sen saksbehandling. Et budskap til alle byggesaksbehandlere der ute. Holtes innlegg på Byggesaksdagene kan du se HER, spol fram til tiden 1:59 på opptaket fra dag 1. «På tiden 2:18 i opptaket fikk vi en utfordring, her ble ideen til Byggesaksforum født» forteller Lise.

Hvem er Byggesaksforum?

Siden Holte allerede har et tett samarbeid med Boligprodusentenes Forening, ble det naturlig å gjøre forumet til et felles prosjekt. Det er viktig å presisere at forumet er helt uavhengig. Alle søkere som ønsker kan delta, uten noen bindinger til hverken Holte eller Boligprodusentene. Vi er i startgropa og forumet må finne sin form. På sikt håper vi at flere vil bli med på samarbeidet. Kanskje vi til og med kan få til en dialog med kommunene, sier Lise.

Arbeidsform

Gjennom et byggesaksforum ønsker Holte å bidra til å skape en trygg og faglig god møteplass for ansvarlig søker, hvor erfaringer kan deles. Møteplassen vil i all hovedsak være digital, slik at terskelen er lav for å delta. Blir dette en suksess kan man kanskje få til en årlig samling. –Tenk deg en sal full av bygge-
søknadsaksnerder, smiler Lise og ber meg avslutte med et hjerte… ♥

Sjekk ut Byggesaksforum her!