Holte ByggSøk er lett å lære seg

– Holte ByggSøk er intuitivt og lett å lære seg, sier arkitekt MNAL Bjørn Dyvik hos Dyvik & Fasting Arkitekter. Firmaet ble etablert i 2013, men at de ble kunde hos Holte skjedde først nylig. Det er bare en snau måned siden de kjøpte Holte ByggSøk, men har allerede rukket å sende inn tre søknader.

At Direktoratet for byggkvalitet legger ned sin digitale tjeneste ByggSøk høsten 2020, har vært kjent lenge. Siden arkitektfirmaet brukte denne tjenesten, var det derfor på tide å begynne å se seg om etter noe nytt. – Vi er et lite firma men vi prøver å følge med på utviklingen og være litt i forkant, så vi liker veldig godt digitale løsninger. Dette er fremtiden. Vi likte ByggSøk fra Dibk, men vi liker Holte ByggSøk enda bedre, sier Bjørn Dyvik.

Arkitekt Bjørn Dyvik
Arkitekt Bjørn Dyvik og hans kolleger er strålende fornøyd med Holte ByggSøk.

Fikk en telefon fra Holte

– Jeg fikk en telefon fra en konsulent hos Holte, som tilbød seg å gi oss en presentasjon av nye Holte ByggSøk, som ble lansert høsten 2019 for å erstatte direktoratets løsning. Vi fikk en times gjennomgang, og ble overbevist, sier Bjørn. – Vi er godt fornøyd allerede. Programmet er intuitivt og lett å lære seg, og tilfredsstiller mye av det vi hadde håpet på og ønsket oss.

Hva er den største forskjellen?

Den gamle løsningen til Dibk kunne være en smule frustrerende, fordi den var både streng og rigid. Du måtte gjøre noen tidlige valg som fikk følger, og som ikke var mulige å rette i ettertid. Som for eksempel: – hvilke delfaser skal vi være med på når vi prosjekterer, bare rammesøknad eller skal man være med til igangsettingstillatelse? Glemte vi å krysse av for at arbeidet var avsluttet på samsvarserklæringen, fikk vi følgefeil som gjorde at vi måtte fram med korrekturlakk og penn, og skrive lange redegjørelser. Alt dette slipper vi nå.

Hytte Risør, sommerhytte ved sjøen.
Hytte Risør, sommerhytte ved sjøen.

– Holte ByggSøk er mye mer fleksibelt. Vi kan gå inn og endre på ting som vi har fylt inn i tidligere delsøknader. Er en tiltaksform uteglemt? Skal det gjøres inngrep i bærende konstruksjon? Det er superenkelt å gå inn og endre det, og så oppdateres det automatisk. Holte ByggSøk gir fleksibilitet hele veien. Nå blir skjemaene riktig!

Innsending via Altinn er genialt!

– At utsending av nabovarsler og selve innsendingen av søknaden foregår via Altinn, er veldig viktig for oss. Denne løsningen er helt genial, mot tidligere hvor vi måtte stå med et svært skjema og ørten konvolutter på postkontoret. Det var helt avgjørende for oss at den nye søknadsløsningen vi skulle velge hadde den løsningen. Det fungerer så utrolig bra. At alt er bakt inn i HoltePortalen skaper også orden og oversikt. Det er enkelt å redigere naboer. Du kan varsle forretningsfører kontra alle beboerne. Det er fleksibilitet hele veien. Og så er det bare å sende via Altinn og dermed er alle varslet i henhold til regelverket. Det fungerer kjempebra.

Enkelt å laste inn pdf

Arkitektfirmaet teller tre ansatte. Siden starten i august 2013 har de tegnet mest hus og hytter, både ved sjøen og på fjellet. Næringseiendom og boligprosjekter i litt større skala har også ligget på tegnebordet.  De tegner i ArchiCAD, og laster inn pdf-er av tegningene direkte i Holte ByggSøk. Det fungerer veldig bra å legge ved tegninger og vedlegg på den måte, sier Bjørn.

Leiligheter Sinsen, Oslo.
Leiligheter Sinsen, rehabilitering av eksisterende leiligheter og påbygg med nye leiligheter i Oslo.

Kjøpte også Holte Basis

I tillegg til Holte ByggSøk, kjøpte de også Holte Basis. Her får de tilgang til bl.a. Holte Rutiner KS og Holte Sjekklister. Bjørn forteller at også dette fungerer veldig bra, og at de bruker sjekklistene aktivt i sin kvalitetssikring. – Jeg liker veldig godt at det er satt opp masse maler som man bare kan dra inn i prosjektene, og håndplukke det som er relevant. Det er greit å kunne hente inn bare det man trenger å ta stilling til, f.eks. ved mindre prosjekter som et tilbygg. På noen sjekklistesystemer vet jeg at man må forholde seg til lange lister, men på Holte kan du velge ut det som er relevant og velge bort det andre.

Sjekklister som er imponerende enkle

– Det er enkelt å redigere sjekklistene og tilpasse dem. Vi bruker sjekklister når vi tegner, og det at vi kan bruke app på mobil er utrolig smart. Vi setter opp sjekklistene i portalen, og så er det bare å bruke mobilen for å gjennomgå dem. Vi bruker sjekklister både som internkontroll og sidemannskontroll på alle tegninger for å kontrollere at alt er med før man sender dem fra seg. Slik blir det lett og ikke minst moro å innfri lovpålagt internkontroll. Det gjør også det enklere at flere kan jobbe med samme prosjekt, og flere kan bruke sjekklistene. Vi synes også dette er et veldig enkelt og godt verktøy, sier Bjørn.

Enebolig Ringerike, enebolig under oppføring på Ringerike.
Enebolig Ringerike, enebolig under oppføring på Ringerike.

Det er koronakrise når vi snakker sammen. Bjørn har hjemmekontor fra Arkitektfirmaet Dyvik & Fasting om dagen. En av kollegene er kalt ut i sivilforsvaret. De er optimistiske. – Vi greier oss,  vi hadde ganske god oppdragsmengde inn i perioden og har nok å gjøre foreløpig.