Holte ByggSøk hjelper oss å få søknadene igjennom

«Det er gøy å få søknader godkjent og ferdigattesten blir selve hovedpremien», sier Torunn Olsen i Vårdal Arkitekter. Til å hjelpe seg med å få søknadene igjennom, bruker hun og sju kolleger Holte ByggSøk. Torunn er glad i å skrive gode dispensasjonssøknader, og trives derfor godt med infløkte saker.

Torunn Olsen er utdannet teknisk tegner med tilleggsutdannelse innen plan- og bygningsrett. Til daglig jobber hun som arkitekt og ansvarlig søker. Mange av hennes oppdrag er forsikringssaker, hvor boligen kanskje er brannskadet og skal bygges opp på nytt. «Noen ganger må det dispensasjoner til også på bygg som har vært lovlig oppført tidligere. Det kan være fordi regelverket har endret seg siden byggeåret,» forteller Torunn.

Torunn synes Holte ByggSøk er et flott program, og er spesielt fornøyd med timingen av lanseringen, siden de fra før av brukte direktoratets egen søknadsløsning som ble lagt ned. «Holte ByggSøk har mange likheter utseendemessig, samtidig som det er mye mer komplett,» sier hun.

Arkitekt Torunn Olsen hos Vårdal Arkitekter bruker Holte ByggSøk
Arkitekt Torunn Olsen hos Vårdal Arkitekter har en spennende hverdag med mange søknader som hun håndterer i Holte ByggSøk. Aller morsomst synes hun det er å skrive dispensasjonssøknader, noe hun får bedre tid til når programmet er så effektivt.

Testet ut arbeidstilsynets samtykke

Torunn forteller at de søker både i tiltaksklasse 1 og 2. De har også testet ut arbeidstilsynets samtykke gjennom Holte ByggSøk, og det funker aldeles utmerket.

Søknadene går stort sett igjennom

«Holte ByggSøk hjelper oss med å få søknadene våre igjennom hos kommunen», sier Torunn. «Det interessante med bygningsloven er at det som ikke er uttrykkelig forbudt, er tillatt. Det hender jo at skjønnsparagrafen brukes på visuelle kvaliteter. Når kommunen bruker skjønn for alt det er verdt og et avslag ikke er godt faglig begrunnet, kan heldigvis avslaget overprøves av Statsforvalteren. Selv om det legges stor vekt på det kommunale selvstyret, så må kommunen ha en klar lovhjemmel for å avslå en søknad.»

Større fordeler enn ulemper

«De største utfordringene søknadsmessig er ofte å skrive gode dispensasjonssøknader», sier Torunn. «Å finne de rette argumentene som kommunen kan bruke videre til å forsvare saken overfor statsforvalteren er viktig. Det å skrive gode søknader er både det mest krevende og det mest morsomme. Fordelene må være større enn ulempene hvis man skal få dispensasjon, og jussen rundt dette er veldig spennende. Når resten av søknaden via Holte ByggSøk går så greit, så får jeg bedre tid til dette viktige arbeidet.»

Torunn mener selv at hun er bedre på regelverk enn på kreativitet. «Heldigvis har vi hele kompetansen i firmaet vårt», sier hun. «Det dreper kreativiteten hvis man samtidig skal tenke alt for firkanta og teknisk. Å ikke måtte gi det tekniske og regelverket for mye fokus er bedre for den kreative prosessen. Så blir det heller min jobb å kontrollere mot regelverket og ta byggesaken videre.»

Kommunen sier søknadene er gode

«Vi får ofte tilbakemelding fra kommunen om at søknadene våre er gode,» sier Torunn. «Det er nok fordi søknaden alltid er komplett. Jeg er svært fornøyd med varslingene i Holte ByggSøk. Systemet hindrer oss i å sende inn søknaden før den er klar. Men iblant kan ubesluttsomhet hos kommunen gjøre at saker likevel tar lang tid, hvis det er helt spesielle forhold.»

Er med i Byggesaksforum

Torunn forteller at de er med i det nye Byggesaksforum som Holte har vært med på å starte, og at hun synes at forumet er både interessant og nyttig. For noen uker siden var det møte, og mange på kontoret fulgte med på Teams fra skrivebordet sitt. Det er lettvint og tidsbesparende.

Anbefaler Holte ByggSøk

Torunn anbefaler Holte ByggSøk til andre. «Holte ByggSøk går jeg god for», sier hun. «Det er fordi systemet er effektivt, nøyaktig og så å si idiotsikkert. Det fungerer også veldig bra til interne statistikker.»

«At Holte ByggSøk er lett å lære seg, er også en stor fordel», sier Torunn. «Et levende bevis på det er en kollega som aldri hadde byggesøkt før. På kort tid har hun blitt en fullbefaren bruker.»