Holte og Logiq inngår partneravtale

Etter mange år med godt samarbeid og flere innovative prosjekter, ønsker Holte og Logiq å knytte enda sterkere bånd. Selskapene ser store synergier og fremtidige muligheter gjennom de prosjektene som er gjennomført, og har derfor formalisert samarbeidet i form av en Partneravtale.

Samarbeidspartnere

Sammen med Gausdal Landhandleri ble Holte og Logiq nominert til Byggevarehandelens innovasjonspris høsten 2019. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom tre parter, som alle er opptatt av den digitale utviklingen av byggevarehandelen.

Digital byggevarehandel er en løsning der entreprenør og byggmester kan bestille varer direkte fra eget system. Løsningen ble lansert i januar 2019 og er et resultat av godt samarbeid mellom Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq. Det er Logiq som håndterer all informasjonsflyt mellom partene. For å ivareta informasjonsbehovet benyttes NeB Supply Material, som er det nyeste formatet med den største informasjonsbredden for bransjen.

Fra venstre: Harald Rosingaunet, Aleksander Bjaaland, Knut Rosness og Arne Mamelund

 

Effektiviseringen av den digitale byggevarehandelen som ble gjort sammen med Logiq og Gausdal Landhandleri viser hva bruk av åpne standarder og samarbeid kan utrette. Vi opplever en enorm interesse fra de andre aktørene i byggevarehandelen for å ytterligere revolusjonere måten vi handler byggevarer på.

Aleksander Bjaaland, adm. dir i Holte AS

 

Logiq skal kunne tilby våre kunder de mest innovative og nyskapende tjenestene og produktene. I byggebransjen har vi valgt å formalisere vårt samarbeide med Holte, da vi sammen kan levere bedre tjenester og produkter som vil kunne optimalisere verdikjeden, spare penger for våre felles kunder og bidra til å digitalisere byggebransjen.

Knut Rosness, adm.dir. i Logiq AS

Om Logiq

Logiq www.logiq.no har 20 års erfaring og leverer skybaserte løsninger for håndtering av forretningskritiske data mellom over 3000 kunder og deres handelspartnere. Selskapet har 65 ansatte og kontorer i Halden, Oslo og Stockholm. Etter etableringen i 1999 har selskapet hatt en solid organisk vekst. Selskapet har nå også lansert en ny tjeneste for fakturafinansiering, LogiqPay. www.logiqpay.no