Hva er egentlig klimagassregnskap?

Karbonfotavtrykk, miljøfotavtrykk, klimagassregnskap, miljøprodukterklæring, EPD, LCC, LCA, GWP – byggebransjen får stadig nye ord og bokstavkombinasjoner å forholde seg til, og ikke minst nye krav. Alle disse ordene har med de nye miljøkravene for bygg å gjøre, og mange lurer på hvordan dette skal løses, om det blir tidkrevende og ikke minst dyrt? For hva innebærer egentlig kravene til et klimagassregnskap?

Jeg vil vite mer om SmartKalk Miljø

Hvem må lage klimagassregnskap?

Hvor mye klimagass avgir den nye flermannsboligen du skal i gang med å prise? Hva med kledning, takstoler, stendere og bunnsvill? Og hva med øvrige materialer? Hvor stort blir miljøavtrykket totalt sett for bygget når alt er transportert, montert og på plass? Det er krav til å presentere klimagassregnskap nå, det ble innført 1.06.22, (med en overgangsperiode på ett år), for næringsbygg og for boligblokker med flere enn 6 enheter. Da er det bare å lære seg først som sist hva LCA og EPD er.

Her kan du lese kravene fastsatt i byggtekniske forskrift (TEK17) § 17-1

Hva er LCA?

LCA er en forkortelse for livsløpsvurdering (Life Cycle Assesment). De fleste kjenner til LCC, livsykluskostnader (Life Cycle Costs) men det finnes også en annen bokstavkombinasjon som kan være fornuftig å merke seg, nemlig LCA. Mens LCC beregner et byggs livssykluskostnader basert på levetid, er LCA en systematisk kartlegging av miljø- og ressurspåvirkninger hele veien fra utvinning til produksjon, videre til distribusjon/transport og derfra til bruk og til slutt avhending.

Hva er EPD?

EPD er en forkortelse for det engelske begrepet «Environmental Product Declaration», som er en beskrivelse av hva slags miljøpåvirkning et produkt eller en tjeneste har. I dagligtale snakker vi gjerne om en standardisert og verifisert miljødeklarasjon. For å utvikle en EPD ligger det en livsløpsvurdering til grunn. En EPD inneholder ulike indikatorer for miljøpåvirkning, men det er verdien for GWP, Global Warming Potential, vi bruker i klimagassregnskapet.

Hva er GWP?

GWP er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP er gasser produktet har som bidrar til global oppvarming regnet om til tilsvarende CO2 utslipp. Derfor må du kjenne til både hva en EPD er og GWP-verdien når du skal sette opp ditt klimagassregnskap.

Hvordan lage klimagassregnskap?

Når du kjøper byggematerialer, kan du i de fleste tilfeller få en EPD hvor alternativet da fort blir pdf-er du må kopiere ut verdiene fra manuelt og legge inn i f.eks. regneark. Det er også mulig å bruke såkalt generisk EPD, en gjennomsnitts-EPD for produkter innenfor samme kategori, men da blir du straffet med 25 % påslag. Noen velger å sette bort jobben, og betale for bistand til å produsere klimagassregnskapet som myndighetene krever. Dette fordyrer byggeprosjektet, og går lett utover attraktiviteten i ditt pristilbud.

Hvordan slippe lettvint unna klimagassregnskap?

Du som bruker kalkulasjonsprogrammet SmartKalk fra Holte har en kjempefordel. Fordi du allerede har gjort jobben med å beregne produkter og mengder i prosjektet ditt, har du samtidig lagt grunnlaget for klimagassregnskapet – uten å vite om det. Den nye modulen SmartKalk Miljø hjelper deg med å sette opp klimaregnskapet og hente miljødata. Dette skjer når du klikker på knappen «hent miljødata». Klikk og hent har med dette fått en ny dimensjon.

Hvordan dette er mulig? Holte var tidlig ute og laget en pilot sammen med NOBB som nå utgjør den nye Miljømodulen i SmartKalk. NOBB på sin side tilbyr maskinlesbare EPD’er, som kan hentes ut ved å søke på NOBB-nummeret. De aller fleste materialer har en miljødeklarasjon. Ikke alle er digitalisert enda, men daglig blir nye EPD’er tilgjengelig. De produktene du eventuelt ikke får treff på hos NOBB, kan du legge inn selv i SmartKalk og dermed er de automatisk tilgjengelig når du innhenter miljødata for kalkulasjonen din.

Vi i Holte tenkte at de færreste av kundene våre vil ha egne eksperter på klimagassregnskap. I tråd med vårt motto «Rett skal være lett» prøvde vi derfor å finne en god løsning. Vi så muligheten til å integrere klimagassregnskap i SmartKalk og vi er stolte over resultatet. For å få tilgang til den magiske knappen må du ha lisens på den nye modulen SmartKalk Miljø.

Hva skal være med i klimagassregnskapet og hva skal ikke?

I et bygg er det mange produkter å hente inn miljødata om, og det kan fort bli en krevende prosess. Det er også en del regler som sier noe om hva som skal og hva som ikke skal medtas, og for hvilke bygg det gjelder. Vekten på materialene kan også ha noe si i forhold at du kan utelate materialer under 5 vektprosent for bygningsdelens totale vekt på tosifret-nivå. Foreløpig gjelder klimagassregnskap kun yrkesbygg og flermannsboliger (6 enheter eller mer), men ordningen vil garantert utvides. Heldigvis hjelper SmartKalk deg med hva som skal være med i regnestykket og hva som kan utelates.

Hvem må fremvise klimagassregnskap?

Fra 1. juli 2022 ble det altså innført krav om klimagassregnskap for yrkesbygg og boligblokker, med en overgangsperiode på ett år. 1.7.2023 er overgangsperioden over, og det må forventes at enda flere byggtyper blir innbefattet i kravet. Stort sett alle som driver med bygging av nye prosjekter må rigge seg for å kunne fremvise klimagassregnskap. Det er ansvarlig søker som får kravet til å fremskaffe dokumentasjonen.

Hva er grensen for klimagassutslipp fra byggeprosjekter?

I Danmark har de satt noen grenseverdier for kg CO2-ekvivalenter per kvadrat per år. Det er ulike klassifiseringer i forhold til hvor flink i klassen du ønsker å være, men minstekravet er 12 kg CO2-ekvivalenter pr. m2/år. I Norge foreligger ikke et lignende krav enda, men vi regner med at det kommer. I SmartKalk vil du enkelt se pris og miljøprestasjon side om side hele veien. Det er dermed enkelt å kalkulere produktalternativer for å se om du må gjøre noe annerledes for å kutte CO2.

Hvor lenge varer et klimagassregnskap?

Som nevnt skal klimagassregnskapet vise produktenes utslipp basert på en periode over 50 år. SmartKalk vil gjøre nødvendig beregning hvis f.eks. en dør med levetid på 20 år skal inn i regnskapet. Visste du forresten at trebaserte produkter kan ha et opptak av karbon i seg? Med EPD’er fra NOBB trenger du ikke tenke på det – SmartKalk håndterer det også, sammen med alle de andre små detaljene som er særdeles tidkrevende å gjøre manuelt.

Markedets beste løsning for klimagassregnskap?

Vi tør påstå at SmartKalk fra Holte er den enkleste og beste måten å komme fram til et klimagassregnskap på per i dag. Dette er i all beskjedenhet markedets råeste løsning, og ingen andre er i nærheten av å tilby noe tilsvarende, i hvert fall deg som allerede kalkulerer i SmartKalk. Det geniale er enkelheten – som SmartKalk-bruker har du allerede produktdataene i kalkylene dine. Klikk og hent.

 

Vil du vite mer om klimagassregnskap i SmartKalk kan du ringe Holte på 45 50 60 70 eller via kontaktskjema under.

    Send forespørsel

    Vi tar kontakt med deg for en uforpliktende prat så snart vi ser henvendelsen.

    Er du kunde av Holte i dag?
    Vil du vite mer om klimagassregnskap generelt, anbefaler vi å ta en titt på veilederen som ligger på DiBKs sider.