Hva kreves av FDV-dokumentasjon for et bygg?

Hva kreves av FDV-dokumentasjon for et bygg?? FDV-dokumentasjonen eller FDV-permen er byggets instruksjonsbok eller bruksanvisning. Den skal inneholde informasjon som gjør det mulig for driftere og eiere av bygget å holde det i god stand og gjøre utbedringer og oppgraderinger på best mulig måte gjennom byggets levetid.

Vi i Holte får stadig henvendelser angående dette, og forstår at mange ser på det å utarbeide profesjonell FDV-dokumentasjon som litt vrient.

Hvorfor FDV-dokumentasjon?

Brukeren av en bygning vil være den som til enhver tid trenger informasjon om bygget. Enten det handler om rehabilitering, drift eller annet. For private er dette gjerne eier og beboer, men i større prosjekter kan dette være en stor og ulik gruppe mennesker. Alle trenger et sted hvor de kan finne oppdatert og aktuell informasjon om bygget.

Hva skal FDV-dokumentasjon inneholde?

Det korte, upresise og uoppnåelige svaret er at all informasjon angående forvaltning, drift og vedlikehold av bygget skal med.

For å gjøre dette litt mer håndterlig må vi dele det litt opp;

  • Informasjon som være med.
  • Deretter følger informasjon som bør være med
  • Informasjon som ikke trenger å være med

«Må» er det som er enklest å definere. Dokumenter som plan- og fasadetegninger, situasjonskart, dokumentasjon på beregninger og løsninger, instruksjonsbøker, garanti- og samsvarserklæringer samt nøkkelplan er alle eksempler på dokumenter som må være tilgjengelige for at nåværende og fremtidige brukere skal kunne ta bygget sitt i bruk på en trygg og forsvarlig måte.

«Bør» er litt mer diffus i avgrensingen. Her vil jeg plassere informasjon som gjør brukerens hverdag enklere. Fargekoder, vedlikeholdsplan, snitt- og detaljtegninger, bilder av skjulte detaljer som rør og kabelføringer, og en liste over leverandører og produkter er eksempler på dette. Dette er informasjon som brukeren kommer til å trenge før eller siden.

Varedeklarasjoner, tegninger i fire forskjellige målestokker, informasjon om planlagte løsninger som ikke ble noe av, er eksempler på informasjon som ikke trenger å være med.

Overlevering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon

Helt fra overlevering av et prosjekt til den dagen det skal rives eller total-rehabiliteres, vil brukeren av en bygning innimellom trenge en godt oppdatert FDV-perm, eller FDV-system om du vil.

Byggets FDV-dokumentasjon skal overleveres kunde når bygget er ferdig og tilfredsstille kravene i TEK10 og TEK17. Tidligere var det vanlig å overlevere dette i form av en ringperm med skilleark for bygningsdeler eller rom. Enkelt for brukeren å finne frem i og oppdatere, men dessverre fort gjort å miste. En digital overlevering er mest vanlig i våre dager.
Vedlikehold eller oppdatering av dokumentasjonen underveis er brukers ansvar. Om FDV- dokumentasjonen ikke blir oppdatert løpende, vil den bli mindre og mindre relevant for bygget den tilhører.

Digital FDV-dokumentasjon trygt lagret i en skyløsning?

Digital dokumentasjon kan ha tilnærmet lik mappestruktur som en ringperm, men den absolutte fordelen med digital FDV-dokumentasjon er at man også kan lagre linker til produsentenes egne nettsider hvor man kan hente oppdatert informasjon. En annen fordel er at en digital perm ikke tar fysisk plass. Dokumentene kan lagres trygt i en skytjeneste som for eksempel Dropbox, Google Disk eller Boligmappa.no. Det finnes også spesialiserte tjenester for dette.

Profesjonell FDV-dokumentasjon med programvare fra Holte

Har du kalkulert et prosjekt i for eksempel JobOffice eller SmartKalk fra Holte, kan du enkelt laste ned alle produsentens dokumenter og lenker tilknyttet FDV. Slik leverer du fra deg et profesjonelt sett med FDV-dokumentasjon – raskt og enkelt!

Les mer om SmartKalk-dokumentasjon fra Holte her!