Hvilket Holte ByggSøk kurs passer for deg?

Holte ByggSøk – 3 timer

– programvarekurs fra Holte

I tillegg til faglig kunnskap er det viktig å ha god forståelse for hvordan dine tekniske hjelpemidler kan benyttes. Frustrasjonen kan fort bli stor dersom du ikke helt forstår logikken. Vi har utviklet programvarekurs i Holte ByggSøk for ulike nivåer, slik at du kan få opplæring tilpasset ditt behov og din erfaring med systemet.

Bruk tabellen under for å finne ditt kursnivå

Grunnkurs Videregående kurs Superbrukerkurs
Målgruppe Passer for deg som ønsker en helt grunnleggende innføring i hvordan byggesøknaden kan utarbeides i Holte ByggSøk. Passer for deg som ønsker en bedre innsikt i søknadsprosessen og hvordan du kan utarbeide byggesøknader på en smart og effektiv måte. Passer for deg som ønsker å se hvordan systemet som helhet kan effektivisere din hverdag. I tillegg til tips og triks i Holte ByggSøk vil vi vise hvordan du kan benytte større deler av systemet for å ivareta dine oppgaver som ansvarlig søker.
Om deg Kurset går i et rolig tempo, og er for deg som er helt fersk bruker av søknadsløsningen. Kurset kan også anbefales for deg som vurderer å anskaffe Holte ByggSøk. Kurset er for deg som ikke er superbruker men som har kjennskap til de helt grunnleggende funksjonalitetene i Holte ByggSøk. Du ønsker å bli tryggere og få en bedre forståelse for løsningen. Kurset er for deg som utarbeider byggesøknader og for deg som er faglig leder. For å få utbytte av alle tips og triks bør du ha inngående kunnskap om Holte ByggSøk.
Krav til forkunnskap Du trenger ingen forkunnskap om Holte ByggSøk, men du bør har en viss faglig kompetanse innenfor byggesaksfaget. Du må ha utarbeidet noen søknader i Holte ByggSøk og ha faglig kompetanse innenfor byggesaksfaget. Du bør ha god kunnskap om Holte ByggSøk og ha faglig kompetanse innenfor byggesaksfaget.
Gjennomføring og utstyr Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver. Vi anbefaler derfor at du har to skjermer tilgjengelig, en hvor du følger kurset og en hvor du kan løse oppgaver. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver. Vi anbefaler derfor at du har to skjermer tilgjengelig, en hvor du følger kurset og en hvor du kan løse oppgaver. Kurset er basert på forelesning og quiz. Det er tilstrekkelig at du har tilgang til én skjerm. I tillegg til oppsatt agenda, vil kursets innhold basere seg på de innspill og spørsmål vi mottar fra deltakere i forkant av og under kurset.
Agenda og påmelding Holte ByggSøk Grunnkurs Holte ByggSøk Videregåendekurs Holte ByggSøk Superbrukerkurs

 

Alle våre kursholdere har et brennende og smittsomt engasjement for byggesak. De har bakgrunn og bred erfaring fra byggsaksbehandling i henholdsvis Oslo og Drammen kommune, i tillegg til mangeårig erfaring som ansvarlig søker og rådgiver.


Fordi regelverket stadig er i endring, og de er involvert i utviklingen av Holte ByggSøk, er de i tett dialog med DiBK og tar de fleste spørsmål på strak arm.

Lise Budde

Lise Budde

Avdelingssjef byggesak

Siri Karlsen

Siri Karlsen

Seniorrådgiver byggesak

Milla Flesche

Milla Flesche

Seniorrådgiver byggesak

Ida Kåsamoen

Ida Kåsamoen

Juridisk rådgiver