Jeg elsker Holte ByggSøk!

– Jeg elsker Holte ByggSøk, det er verdens beste system, hevder Linda Øverland, ansvarlig søker i Teknaconsult AS. – Det har gjort og gjør min arbeidsdag utrolig mye enklere og tryggere. Holte ByggSøk gjør at jeg kan utføre jobben min på en god måte, noe som også kommer kundene våre til gode. Jeg kan ikke få rost Holte ByggSøk nok!

– Holte ByggSøk er mitt primære arbeidsverktøy. Jeg bruker det hele dagen – hver eneste dag, og jeg jobber med mange søknader parallelt, sier Linda Øverland.

– Holte ByggSøk gjør at jeg kan utføre jobben min på en måte som resulterer i at vi har svært fornøyde kunder på søknadene våre.

– Vi får også få mangler fra kommunen, noe som skyldes en kombinasjon av Holte ByggSøk og at vi har opparbeidet oss god kompetanse på vår rolle som ansvarlig søker. Vi jobber dessuten med både gode tiltakshavere og gode prosjektledere.

Linda Øverland, ansvarlig søker i Teknaconsult AS.
– Med Holte ByggSøk er det superenkelt å ha både kontroll og oversikt over søknadsprosessen, selv med mange parallelle søknader, sier Linda Øverland, ansvarlig søker i Teknaconsult AS i Sandnes.

Gjennomført mer enn 100 søknader

– Tidligere brukte vi mye tid på blanketter, utskrifter, skanninger og e-post på innhenting av ansvarsretter og samsvarserklæringer, sier Linda. – Vi så en stor risiko for å gjøre feil, og ville derfor gå digitalt. Da Holte ByggSøk kom på banen oppdaget vi at dette var den beste løsningen for oss.

– Med Holte ByggSøk er det lett å lage en god struktur. Søknadssystemet er lagt opp nesten som en sjekkliste, med punkter. Hvis du legger inn riktige prosjektdetaljer fra starten, får du opp riktige detaljer til søknaden du skal utarbeide.

– Til nå har vi sendt inn langt mer enn 100 søknader fra Holte ByggSøk. Det er et veldig godt system. Med Holte er det så enkelt å ha både kontroll og oversikt, sier hun fornøyd.

Fra små til store søknader

Linda forteller at de har beveget seg fra å ha mest private tiltakshavere til å hovedsakelig ha utbyggere innenfor flere bransjer. Søknadene har stort spenn i tiltakstype og kompleksitet, og varierer fra mindre bruksendringer til oppføring av store lager- og logistikkbygg, administrasjonsbygg og store datasentre.

Teknaconsult AS er rådgivende ingeniør innenfor infrastruktur. – Vi har også en del tekniske søknader på infrastruktur på vei, vann og avløp. Det spiller ingen rolle hva vi søker om, Holte ByggSøk takler alt, sier Linda.

Nytt administrasjonsbygg i Sandnes kommune.
Nytt administrasjonsbygg i Sandnes kommune. Linda har søkt om igangsettingstillatelser, suppleringer, midlertidige brukstillatelser og ferdigattest med Holte ByggSøk.

Både nære og fjerne prosjekter

Selv om Linda til daglig arbeider hos Teknaconsult AS i Sandnes, har de kunder både på Øst- og Vestlandet. De har en visjon om å bli Rogalands beste rådgivende ingeniørkontor.

I Teknaconsult AS er det totalt 11 personer. Linda er faglig ansvarlig for byggesak og den eneste som har brukt Holte ByggSøk frem til nå. Hun forteller at en kollega nå også er i gang med å bruke Holte ByggSøk.

Lett å ha oversikt over alle faser

– Jeg mister ikke oversikten selv om jeg holder på med mange søknader parallelt, sier Linda. – Søknadene er gjerne på ulike stadier, noen på nabovarslingsstadiet, noen på IG, noen på ramme, noen på midlertidig brukstillatelse – men det spiller ingen rolle. Holte ByggSøk gjør det enkelt å holde kontroll på mange prosjekt og mange faser av søknadsprosessen. Systemet er utrolig bra. Grensesnittet har også blitt enda bedre, sier Linda fornøyd.

To lager- og logistikkbygg i Vestby kommune.
To lager- og logistikkbygg i Toveien 19 og i Toveien 21 i Vestby kommune. Linda har søkt om rammetillatelse, flere igangsettingstillatelser, suppleringer, Arbeidstilsynets samtykker, flere midlertidige brukstillatelser og ferdigattest med Holte ByggSøk.

God support

Linda er fornøyd med at også support er utrolig bra. – De er løsningsorientert og de svarer raskt. Noen ganger har jeg ønsker som ikke lar seg løse, fordi DiBK ikke har lagt opp til det i byggesaksforskriften. Men mine forslag til forbedringer blir tatt med videre, og har dukket opp i programmet senere.

– Support hjelper meg hvis jeg har gjort feil i en erklæring eller har rotet til noe.Hvis jeg har slettet noe jeg ikke skulle osv, hjelper de meg å finne løsninger. De er veldig imøtekommende.

– Jeg kan faktisk ikke få rost Holte ByggSøk nok, gjentar Linda Øverland.