Klimagassregnskapet må gjøres der du kalkulerer bygget

– Det er naturlig å gjøre klimagassregnskapet i samme verktøy som man beregner alt annet av priser og materiell, sier Jan Erik Åsen, faglig leder for byggesystem i Mestergruppen Arkitekter. Derfor er han svært fornøyd med at SmartKalk fra Holte har fått en egen knapp for å hente ut miljøregnskap fra kalkylen. Han er ikke alene. Mestergruppen, med sine fire huskjeder og 360 medlemsbedrifter er nok enige i det.

– Selv om klimagassregnskap ennå ikke omfatter eneboligbygging, er det bare et tidsspørsmål om når det kommer. – Det er viktig å begynne å øve seg, sier Jan Erik Åsen. Han har vært pilotbruker på SmartKalk Miljø siden nyåret, og ser fram til at systemet skal omfatte enda flere produkter. – Det handler om at produsentene selv må utarbeide maskinlesbare EPD-er slik at disse kan integreres i NOBB-registeret, sier han. – SmartKalk henter tallene direkte inn i kalkylen sammen med NOBB-nummeret. Er man ikke tilstede der, er det lett å bli valgt bort til fordel for leverandører som har gjort jobben med å utarbeide maskinlesbar EPD (EPD = Environmental Product Declaration).

Tallene som snakker et «annet språk»

Jan Erik Åsen synes det er litt moro å sammenligne klimagassregnskap med å være i et annet land. – Når man skal regne med helt nye tall og enheter som bransjen er uvant med, så oppleves det litt som å reise til utlandet og det å skulle forholde seg til en annen valuta. Du har tallene men vet ikke automatisk hva prisen egentlig er. Du vet ikke om ting er «dyrt» eller «billig» før du har regnet på det.

Fokus på riktige tall

Jan Erik Åsen har hovedansvar for kalkyle og kalkylesystem i Mestergruppen. Han har jobbet med kalkyler i nærmere 30 år, og er godt kjent med SmartKalk siden han har vært med og bygget opp mye av malverket for Mestergruppen. Totalt sett har de 15 000 unike huspriser som de nå er i ferd med å presentere på nettet – sammen med respektive hus- og hyttemodeller – alt kalkulert i SmartKalk.

– Vi har også fått et enormt stort kontrollkorps som har fokus på kalkyler og riktigheten av dem. Det er fint for oss. Det er utrolig viktig for kjedemedlemmene å operere med riktige og oppdaterte priser, spesielt når kunder fra hele landet kan gå inn på nettet og sjekke hva huset de ønsker seg koster. Det stiller krav til SmartKalk som vi bruker. Det er sjelden vi selger et kataloghus eksakt som det fremstår, for de fleste ønsker som regel å endre på noe.

Hovedmålet vårt er at vi på alle våre standardboliger og -hytter har et klimagassregnskap ferdig utregnet.  Men det endelige regnestykket må tilpasses gårds- og bruksnr. TEK-kravet er at du skal regne spesifikt på det som brukes i prosjektet. Endringer i parkett, kledninger som kunden ønsker må regnes inn.

Leverandørene har en jobb å gjøre

Pr. i dag må en del registreres manuelt i klimagassregnskapet. Men da har vi tallene klare til neste gang, og kan knytte produktet opp mot vårt vareregister i Holte. Mye er beregnet i kubikk, og må omregnes i faktorer – noe som fort blir komplisert hvis det må gjøres manuelt. Det er viktig å kunne beregne nøyaktig verdi for akkurat de materialene man skal bruke. Leverandørene har en jobb å gjøre. De må være på NOBB. Mestergruppen stiller nå krav om at digitale miljødata må være en del av datagrunnlaget som kan hentes.

Jan Erik Åsen, faglig leder for byggesystem
– Klimagassregnskapet må gjøres der du kalkulerer bygget og Holte har laget maskineriet for å få det til å funke. Nå er det opp til produsentene å skaffe det som mangler, sier faglig leder for byggesystem i Mestergruppen Arkitekter, Jan Erik Åsen.

Teknisk vs. kommersiell levetid

I klimagassregnskap går man ut fra at bygget skal ha en levetid på 50 år. Da er det smart å finne produkter som har levetid lenger enn det. Det kan likevel oppstå interessante problemstillinger. Et vindu med alu-bekledning kan ha en levetid på 60 år, men selve glassruta har kun levetid på 30 år. Det blir en parameter å ta hensyn til i klimagassregnskapet. Det snakkes også om kommersiell levetid, altså hvor lenge f.eks. et kjøkken eller en parkett lever før eier velger å bytte det ut. Kjøkkenet kan ha en levetid på 40 år, men folk bytter det kanskje etter 10 eller 12. Dette er umulig å ta hensyn til i klimagassregnskapet, vi er nødt til å forholde oss til teknisk levetid. Men egentlig er det den kommersielle levetida som blir styrende for miljøet vårt. Og utslippet blir deretter.

Jan Erik Åsen har satt seg godt inn i klimagassregnskap på flere plan, og synes det er interessant at en del bruktbiler på finn.no nå selges med tall for CO2-utslipp pr. kjørte km. – Det er klart at det kan bli både kg og tonn med utslipp når man kjører mye. Det er viktig at vi alle prøver å få utslipp ned, sier han.

Mestergruppen er klar

– Vi i Mestergruppen synes det er greit å være klar når kravet kommer. Vi har begynt å trene og tror vi ganske snart vil ha det første klimagassregnskapet klart. Jeg ser optimistisk på SmartKalk Miljø. Det blir sikkert litt prøving og feiling i starten, men vi er i gang og blir stadig bedre, sier Jan Erik Åsen.

– Holte er veldig imøtekommende og flinke til å følge opp innspill og ønsker. De lager et verktøy for hele bransjen, men vi finner løsninger i programvaren som passer oss i Mestergruppen, forteller han.
– Fordelen er at vi har fått alt inn i samme prisbase og samme oppsett, både kalkylene våre og snart også klimagassregnskapet. Det ser vi fram til og jeg er sikker på at dette blir bra. Det snakkes mye om bærekraft og grønne tiltak, men det får ingen effekt før man får tall for CO2-utslipp på bordet og kan sammenligne dem.

SmartKalk er selve maskineriet

SmartKalk er et verktøy for å regne både kalkyler og klimagassregnskap på en lettvint måte. Utfordringen i dag er at ikke hele NOBB-registeret ennå finnes med maskinlesbare miljødata. SmartKalk holder seg til fakta. Med henvisning til EPD-er kan tallene dokumenteres veldig godt. Miljødata blir snart like viktig som prisen, sier Jan Erik Åsen.

– Holte har laget maskineriet for å få det til å funke, nå er det opp til produsentene å skaffe det som mangler, avslutter han.