Kunder og marked

Vi har ca. 10 000 kunder og nesten 40 000 brukere spredt over hele landet. Vår målgruppe er bedrifter i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen).

Dette inkluderer:

  • Utførende i bygg- og tekniske fag
  • Arkitekter og rådgivere
  • Offentlige og private byggherrer

Noen produkter brukes også med stor suksess av virksomheter i andre næringer.