Ansvarsrett i teori og praksis

3 timer
Kr. 3490,- per person

Kurset passer for alle som påtar seg ansvarsrett som ansvarlig søker og gir kunnskap om hvilke plikter rollen innebærer og hvordan dette kan dokumenteres

Meld meg på

Ansvarlig søker har et omfattende ansvar. Blant mange oppgaver skal søker sikre at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar, og så koordinere disse foretakene. Men hva innebærer egentlig dette og hvordan løser vi denne oppgaven rent praktisk? Kurset «Ansvarsrett i teori og praksis» viser deg det.

I 2020 avsa høyesterett en dom hvor et arkitektfirma, som var ansvarlig søker, ble holdt erstatningsansvarlig for boligkjøperens tap som følge av feil ved nyoppførte boliger. Selv om søker i det vesentlige kun har en «påse-plikt», kan altså konsekvensene bli store dersom søker ikke følger opp pliktene sine skikkelig. Erstatningsansvaret ble fordelt mellom søker og utførende.

Hvorvidt dommen er korrekt eller ikke, er ikke opp til oss å avgjøre. Men, det vi kan gjøre er å dele vår kunnskap slik at du blir tryggere på hvordan du ikke skal havne i samme situasjon. For å kunne ivareta dine forpliktelser er det viktig at du har kjennskap til hva pliktene faktisk innebærer – både i teori og praksis.

Hvem passer kurset for?

Selv om søkers rolle er i fokus, passer kurset for alle som påtar seg ansvarsrett i en byggesak.

Kurset er faglig vinklet, men vi vil benytte Holte ByggSøk ved enkelte eksempler.

Kurset gir deg:

Økt trygghet i rollen som ansvarlig foretak og økt kunnskap om søkers rolle i prosjektet.

Agenda kl. 09-12:

 • Litt om dommen
 • Ansvarlig søkers rolle
 • Kompetansekrav
 • Erklære eller søke om ansvarsrett?
 • Selvbygger
 • Praktisk overføring av teorien:
  • Gjennomføringsplanen
  • Ansvarsrett, samsvars- og kontrollerklæring
  • Endring av foretak ved konkurs, konflikt eller annet
  • Dokumentasjon av kvalitetssikring
  • Koordinere og samordne foretakene

Utstyr til kurset

Kurset vil være en kombinasjon av forelesning og tankeoppgaver. Omfanget av oppgaver vil basere seg på tilgjengelig tid. Du trenger pc kun dersom du skal delta på nettkurs, og på dette kurset er det nok med 1 skjerm.

Les om Holte ByggSøk – vår heldigitale søknadsløsning

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Ansvarsrett i teori og praksis
Kr. 3490,- per person