Dispensasjon og unntak

3 timer
Kr 3490,- per person

Som ansvarlig søker kommer vi stadig opp i situasjoner hvor vi må søke tillatelse til å bygge noe som ikke er i tråd med regelverket. Det kan være at tiltaket ikke samsvarer med kravene i plan- og bygningsloven eller kommunens arealplaner, og du må søke om dispensasjon. Ved tiltak på eksisterende bygg må man bygge etter TEK17 uavhengig av hvor gammelt bygget er. Dette lar seg ikke alltid gjøre, og du må søke om unntak. 

Meld meg på

Unntaksbestemmelse i ny drakt

Plan- og bygningsloven har en egen unntaksbestemmelse for tiltak på eksisterende bygg. Denne ble endret fra 1.1.2023 og kriteriene for når unntak kan gis er fullstendig endret. Forhåpentligvis til gunst for søker.

Kurset passer for:

deg som utarbeider byggesøknader og som ønsker å holde deg oppdatert eller hente inspirasjon.

Kurset gir deg:

kunnskap om når kravene i TEK17 gjør seg gjeldende ved tiltak på eksisterende bygg og hvordan man kan søke om unntak fra kravene etter ny unntaksbestemmelse i pbl § 31-4. Kurset gir deg også kunnskap og trygghet om hvordan du bør tenke når du skal utforme en dispensasjonssøknad etter pbl kap 19.

Ved begge søknadstypene er nøkkelen å vektlegge de riktige forholdene, på denne måten øker du dine sjanser til å få dispensasjonssøknaden godkjent. Har du konkrete saker kan disse gjerne trekkes frem som eksempler. Sakene bør da sendes inn noen dager i forkant av kurset sammen med evt. kart og tegninger slik at de kan tas inn i presentasjonen.

Agenda kl 9-12:

 • Unntak på eksisterende bygg
  • Tekniske krav som skal være oppfylt ved tiltak på eksisterende byggverk
  • Om Unntaksbestemmelsen
  • Hvordan søke/formulere
  • Eksempler
 • Dispensasjon
  • Saksbehandling
  • Om dispensasjonsbestemmelsen
  • Hvordan søke/formulere
  • Eksempler

Utstyr til kurset:

Kurset vil være en kombinasjon av forelesning og tankeoppgaver. Omfanget av oppgaver vil basere seg på tilgjengeligtid. Du trenger pc kun dersom du skal delta på nettkurs, og på dette kurset er det nok med 1 skjerm.

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Dispensasjon og unntak
Kr 3490,- per person