Miljøkalkyle i SmartKalk

Kr 5000,- per person

Fjernstyringskurs for deg som bruker SmartKalk og vil implementere modulen SmartKalk Miljø i programmet ditt for å møte kravene om klimagassregnskap

Send forespørsel

Fjernstyringskurset Miljøkalkyle i SmartKalk er aktuelt for deg som bruker SmartKalk og som vil lære deg å lage miljøkalkyle enkelt og effektivt ved å implementere modulen SmartKalk Miljø i ditt program.

Overgangsperioden for krav om klimagassregnskap er forbi. Nå er det på tide å forberede seg på at flere bygningstyper enn de største blir innbefattet i kravet. Fra kalkylen du allerede har gjort i SmartKalk, er det enkelt å generere klimagassregnskapet. Klikk og hent.

Kurset Miljøkalkyle i SmartKalk gir deg:

Du får en god innføring i bruken av SmartKalk Miljø og hvilke muligheter som finnes. Du lærer bl.a. hvordan du beregner klimagassregnskapet, hvordan du innhenter manuelle data ved behov,  og hvordan du lager rapporter.

Agenda 2 timer:

  • Klimaregnskap beregnes basert på en kalkyle i SmartKalk
  • Beregning av klimagassutslipp for materialer i kalkylen
  • Hvilke bygg trenger/krever klimagassregnskap
  • Forklaringer på de ulike begrepene
  • Hente miljødata
  • Hva skal inkluderes i regnskapet
  • Finne og legge inn EPD manuellt
  • Rapporter på regnskapet
  • Innstillinger i SmartKalk

SmartKalk Miljø – Økonomi og klima hånd i hånd

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Miljøkalkyle i SmartKalk
Kr 5000,- per person