Navnebytte i HoltePortalen: Holte Søknad skifter navn til Holte Blankett!

Holte har to byggesøknadsløsninger i HoltePortalen: Holte Søknad og Holte ByggSøk. Disse to modulene har skapt en del forvirring og vi har derfor besluttet å tydeliggjøre bedre hva de ulike løsningene faktisk inneholder. Holte Søknad skifter derfor navn til Holte Blankett. Vi skal forklare forskjellen her:

Holte ByggSøk
er vår heldigitale søknadsløsning som er integrert med Altinn. I denne kan nabovarsling sendes digitalt, alle involverte foretak kan signere sine erklæringer digitalt, og søknaden sendes selvfølgelig digitalt inn til kommunen. Modulen er full av smarte løsninger som effektiviserer hverdagen din og som gjør det enklere for deg å holde god oversikt mens du bygger opp søknaden. Med Holte ByggSøk er byggesak blitt mindre komplisert, og mange som benytter dette verktøyet synes at byggesak er blitt den morsomste oppgaven. Hele systemet lener seg på de digitale nasjonale sjekklistene for byggesak (de samme som kommunene må forholde seg til), og hjelper deg mot målet om den komplette byggesøknaden.

 

Holte Blankett (tidligere Holte Søknad)

har ikke disse funksjonene. Denne modulen gir deg tilgang til utfylling av de standardiserte byggesøknadsblankettene. Løsningen er ikke koblet opp mot Altinn, men baserer seg på den mer manuelle prosessen hvor blanketter signeres med penn og hvor nabovarsler sendes rekommandert i posten. Blankettene i seg selv har en smart logikk og du kan bygge mapper og sende inn søknader til kommunen på e-post, men prosessen er altså noe analog målt opp mot Holte ByggSøk. Lurer du på hvordan Holte Blankett fungerer, se video under opplæringsmodulen på Min side i HoltePortalen.

 

På tide å oppgradere?

Blankettløsningene har vært benyttet i en årrekke og mange sverger fremdeles til denne måten å jobbe på, men kanskje synes du tiden er inne for å bytte til en fulldigital løsning med signering og utsendelse av nabovarsel via Altinn? Hvor selve søknadsarbeidet går mye raskere, unødvendig informasjon skjules slik at du slipper å vurdere hva som er relevant, informasjon blir gjenbrukt, og gjennomføringsplanen oppdateres automatisk? Da må du velge Holte ByggSøk (egen lisens). Har du ikke denne lisensen, ta kontakt med din kundeansvarlige i Holte. Du kan også ringe oss på 45506070 eller sende en e-post til post@holte.no

Les hvorfor Direktoratet for Byggkvalitet anbefaler digitale søknadsløsninger