” Vi bygger morgendagens vinnere  - hos våre kunder og våre ansatte.”
I Holte er vi opptatt av grunnverdier som skal gjenspeiles i både vår virksomhet og i vår profil. Verdiene er ensbetydende med de egenskapene, holdningene og den atferden som skal kjennetegne oss i alt vi sier og gjør.

Våre grunnverdier bygger på:
Respekt - for arbeidet, våre kunder og hverandre. Samarbeid - utveksling av kunnskap og erfaringer for å nå felles mål. Kvalitet - i alle ledd.