Oppdaterte blanketter for byggesak

1.juli 2017 kom det ny byggteknisk forskrift, TEK17, og i den forbindelse er også søknadsskjemaer og enkelte blanketter til byggesak endret:

5153 – Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

5174 – Søknad om tillatelse til tiltak

5184 – Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig

5148 – Samsvarserklæring

5178 – Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

5179 – Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har i løpet av sommeren publisert de nye blankettene fortløpende (og korrigeringer til disse), og vi har derfor ikke hatt anledning til å oppdatere programvarene med gjeldende blanketter. Inntil disse blankettene er på plass i våre produkter, ber vi om at dere benytter siste versjon av byggesaksblankettene hos Dibk slik at søknaden ikke kommer i retur. Trykk her for å se gjeldende blanketter.

Viktig endring for prosjektering!

I en overgangsperiode fram til 31.desember 2018, kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17. Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1.juli 2017, må du opplyse om dette i søknaden. Hvis det ikke opplyses om at du har brukt TEK10, forutsetter forskriften at TEK17 er benyttet.

I blankettene 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 5174 Søknad om tillatelse til tiltak, krysser du av for dette i et eget felt øverst til høyre på blanketten(e).

Merk at der TEK10 er benyttet i prosjektering, må de gamle samsvarserklæringene fra 2016 benyttes.

Endringer i TEK

Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. I TEK17 er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav som gir større muligheter for individuelle tilpasninger. Blant annet er kravet til innvendig bod fjernet og snurektangel er innført som et alternativ til den tradisjonelle snusirkelen for personer i rullestol. For mer detaljert oversikt, se Direktoratets artikkel «Her er de mest sentrale endringene i TEK17».

Se også Boligprodusentene for nyttige tips og råd.