PowerOffice GO integrasjon

Poweroffice GOPowerOffice GO 
Full kontroll på økonomien med PowerOffice GO. Norges supreste regnskapssystem for bedrifter og regnskapsførere.Les mer her: https://www.poweroffice.no/

 

Om integrasjonen:Integrasjonen mellom HoltePortalen og PowerOffice GO gjør det mulig for deg som kunde å jobbe i fagsystemet HoltePortalen, for så å kunne se prosjektene, timene og kostnadene som er opprettet i HoltePortalen bli overført til PowerOffice GO helt sømløst.

Timer ført i HoltePortalen blir overført direkte til timelisten i PowerOffice GO og gir grunnlag for lønnskjøring.

Videre er det støtte for å kunne hente bokførte bilag fra PowerOffice GO til HoltePortalen. På denne måten sikrer du å ha økonomisk kontroll i en hektisk prosjekthverdag.

 

Hvordan komme i gang:

I HoltePortalen finner du PowerOffice GO under bedrift – integrasjon – innstillinger

Koble til partner med brukernavn og passord eller nøkkel ved å trykke på blyanten.

Du vil finne HoltePortalen listet i PowerOffice GO under meny – innstillinger – utvidelser

Prosjekter

Løsningen er enveis synk, dvs. at prosjekter som opprettes i HoltePortalen blir overført til PowerOffice GO.

HoltePortalen
PowerOffice GO

For å se om prosjekter er synkronisert: Gå til Bedrift -> Integrasjoner -> Innstillinger -> Trykker på pennen ved siden av PowerOffice GO -> Velg konfigurer under Prosjekter.

  • Dersom det finnes prosjekter både i HoltePortalen og i PowerOffice GO fra tidligere, kan disse kobles sammen via oppslag mot PowerOffice GO.
  • Dersom det finnes prosjekter i HoltePortalen, men ikke PowerOffice GO fra tidligere, kan disse opprettes fra konfigurer – prosjekter i HoltePortalen.

Klikk på knappen:

For å åpne dialogen:

Ansatte

Her gjør vi oppslag mot PowerOffice GO og kan koble sammen ansatte. Vi kan ikke opprette ansatte i PowerOffice GO, men ansattliste kan importeres til HoltePortalen og ansattnummer og navn kan kobles sammen.

Trykk på knappen konfigurer for å velge hva du skal gjøre med ansattlisten.

Sammenkoblet = dvs. at ansattnummer og navn er koblet sammen og timer vil overføres til PowerOffice GO.

Frakoblet = dvs. ansatte som ikke er koblet sammen, timer til ikke overføres til PowerOffice GO (f.eks. innleide).

Forslag = her gjør HoltePortalen et forslag basert på enten ansattnummer eller navn.

Klikk på knappen:

For å åpne dialogen:

Timer

Timer som føres i HoltePortalen blir overført til timelisten i PowerOffice GO. Her er det enveis synk.

HoltePortalen
PowerOffice GO

Her er det noen forutsetninger. For at timer skal synkes:

  • må prosjektet finnes i PowerOffice GO (synk eller konfigurer er en forutsetning fra pkt. over)
  • ansattnummer og navn må være koblet – slik at vi klarer å plassere riktig time på riktig person i PowerOffice GO
  • aktiviteten må også være identisk, derfor har vi mulighet til å hente aktiviteter opprettet i PowerOffice GO i Holte Time. Dette er pr. prosjekt og finnes under prosjekt – time – aktiviteter – aktivitet fra partner (her gjør HoltePortalen oppslag mot PowerOffice GO)
  • det må også finnes en kunde på prosjektet for at timer skal overføres til PowerOffice GO. Kunde legges inn på prosjektdetaljer.

Fravær

Fravær blir håndtert ulikt i HoltePortalen og PowerOffice GO. Vi har derfor løst dette ved å ha et såkalt «dummy» prosjekt i konfigurer knappen.

Prosjektet heter 000 – empty for absence.

Fordi HoltePortalen krever prosjekt og PowerOffice GO kan plassere fraværstimer uten prosjekt, må et slikt 000 prosjekt benyttes. Et forslag er å opprette et prosjekt i HoltePortalen som omhandler ferie&fravær, deretter knytte dette mot 000.

Eksempel på timeføring mot fravær i HoltePortalen og hvordan dette fremkommer uten prosjektnummer i PowerOffice GO.

Kostnader

I Holte Time er det mulig å føre kostnad knyttet til timeføring. Dette er ikke mulig i PowerOffice GO, derfor legger kostnader seg som lønnsgrunnlag. Kostnadene hentes inn på lønnskjøring i PowerOffice GO via «hent» og importerte lønnsgrunnlag.

Alternativt, kan kostnadene ses her:

Inngående fakturaer og kreditnotaer

Her henter vi bokførte leverandørfakturaer fra PowerOffice GO.

HoltePortalen
PowerOffice GO

I HoltePortalen vil fakturaene være å finne i bedrift – leverandører – innkommende fakturaer.

HoltePortalen leser prosjektnummer dersom dette settes inn som vist under.

I HoltePortalen vil fakturaen fremkomme her: