Prosjekt-chat i HoltePortalen

Vi i Holte strekker oss litt lengre for å gjøre hverdagen til våre kunder mer effektiv. Flere ønsket seg en enkel og samlet kommunikasjon mellom administratorer og prosjektdeltakere på byggeplass. Med fokus på dette, har vi utviklet en løsning for kommunikasjon på en felles plattform: Prosjekt-chat i HoltePortalen.

Etter å ha vurdert flere ulike muligheter, landet vi på en løsning hvor samtlige deltakere i hvert enkelt prosjekt har tilgang til en felles prosjekt-chat. Er man involvert i flere prosjekter, er man også involvert i flere prosjekt-chater.

Alt er synlig for prosjektdeltakerne

Ideen er enkel. Når en administrator oppretter et prosjekt, så blir prosjektdeltakerne som legges til i prosjektet også automatisk inkludert i chaten. Underveis i prosjektet kan deltakerne kommunisere seg imellom. All kommunikasjon som foregår der blir synlig for samtlige deltakere i prosjektet, slik at alle får full oversikt.

Chaten ligger på toppen

For at det skal være enkelt å ha tilgang til chaten, finner du et snakkebobleikon til høyre i topp-menyen på HoltePortalen. Dette er godt synlig uansett hvilket menyvalg du er inne på, enten det er «Prosjekt», «Bedrift» eller «Min side». Det er også enkelt å legge til nye medlemmer dersom det skulle være nødvendig underveis i prosjektet. Deltakerne har tilgang til prosjekt-
chaten fra Min side og på app.

Skrive, tagge og svare

Chaten lanseres med en kjernefunksjonalitet som inkluderer å skrive, tagge og svare på meldinger. Det er enkelt å tagge en annen prosjektdeltaker ved å taste alfakrøll, da vil mottaker få en varsling om å ha blitt tagget i chaten. Men alle i gruppechaten kan likevel se svaret, ikke bare den som er tagget.

Ulike farger og temaer

Administratorer og deltakere vises med ulik farge i chaten. For å kunne spisse praten og minimere muligheten for alt for lange chat-tråder, er det mulig å opprette tilleggskanaler under hovedkanalen. Disse kan opprettes med ulike temaer, som f.eks. byggherreavgjørelser, møteinnkallinger eller annet. Også administratorene i prosjektet kan eventuelt ha sin egen tilleggskanal hvis det hukes av for at den kun skal være for administrator. Administrator velger også type varslinger som skal være med i chaten, som f.eks. «Svar på melding» «Du er nevnt» osv. Dette velges fra tannhjulet nederst i venstre hjørnet – på administratornivå.

Automatisk skifte mellom prosjekter

Selv om du bare ser en snakkeboble av gangen, kan du være tilkoblet flere prosjekt-chater samtidig. Dette vil skifte automatisk. Bytter du prosjekt får du tilgang til den tilhørende chaten. Vi regner med at prosjekt-chaten i HoltePortalen er en modul som raskt vil bli populær. Den er dessuten gratis for alle som har en eller flere moduler i HoltePortalen. Etter hvert vil prosjektchaten også utvides med flere funksjoner.

Se etter snakkebobleikonet neste gang du logger deg inn i HoltePortalen!