Slik kan du gjennomføre vernerunder elektronisk

Vernerunden er et av de sentrale virkemidlene for å oppnå en sikker arbeidsplass. Nå kan vi tilby en egen løsning for å gjennomføre vernerunder elektronisk. Vernerunder kan med denne løsningen gjennomføres effektivt med en skreddersydd app for mobil eller nettbrett.

– Løsningen er basert på at det skal være enkelt og effektivt å registrere avvik og at den som skal rette opp avviket får beskjed med en gang, sier Gunvor Håverstad som er ansvarlig for utviklingen av den nye appen.

Holte Vernerunder på mobil

Fra papir og blyant til app!

Før Gunvor begynte med utvikling av HMS- og KS-løsninger i Holte, jobbet hun som HMS-leder i Skanska. Hun har mang en mørk og kald morgen selv gått rundt med papir, blyant og underlag og notert ned avvik på byggeplasser. Etter avsluttet vernerunde måtte avvikene registeres og skannes inne på kontoret og rapport sendes ut til de enkelte ansvarlige for avvikene. Eventuell bildedokumentasjon til de ulike avvikene måtte også fås med i vernerunderapporten, noe som ofte tok tid å få på plass.

– Med Holte Vernerunder derimot, kan avvik registreres elektronisk, nødvendig bildedokumentasjon inkluderes der og da, og rette vedkommende får beskjed umiddelbart, forteller Håverstad. – Dermed kan avvik i mange tilfeller være både registrert og lukket før vernerunden er fullført, og man har også god kontroll med at avvik faktisk blir lukket.

Ved å gjennomføre vernerunder elektronisk – blir det enklere å forebygge avvik

I tillegg til at både selve gjennomføringen av vernerunden og lukkingen av avvikene blir mer effektiv, vil firmaer som bruker systemet få god oversikt over gjentakende avvik. Dermed blir det enklere å forebygge stadige gjentakelser av de samme avvikene.

– og lønnsomt for alle parter

– Som HMS-leder var notatblokken min som regel full av avvikspunkter, minnes Håverstad. – Rot og manglende framkommelighet, manglende merking av kjemikalier og manglende bruk av verneutstyr var noen av gjengangerne. Det er lønnsomt for alle parter å forhindre ulykker på arbeidsplassen, avslutter hun.