Søknad om Arbeidstilsynets samtykke – nå i Holte ByggSøk!

Jobber du med arbeidsbygninger?

Nå kan du sende inn en heldigital søknad om Arbeidstilsynets samtykke og få denne behandlet av Arbeidstilsynet på få minutter. Den nye søknadsløsningen er inkludert i Holte ByggSøk.

Med Holtes søknadsløsning for Arbeidstilsynets samtykke er det nå mulig å få automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet dersom alle lovkrav oppfylles. Dette vil spare tiltakshaver for kostbar ventetid! Mens manuell saksbehandlingstid kan være fire til tolv uker, vil det automatisk genererte vedtaket være klart på få minutter.

Hvis ett eller flere krav i egenerklæringen (sjekklistepunktene) ikke er erklært oppfylt, vil saken sendes videre til manuell behandling. Arbeidstilsynet vil i hovedsak rette fokus mot akkurat disse forholdene i saksbehandlingen, og derfor vil søknadsløsningen føre til kortere saksbehandlingstid også for søknader som går til manuell behandling. Altså er dette en vinn-vinn-situasjon uansett!

Dette er fordelene ved digital søknad til Arbeidstilsynet

  • Søknaden får automatisk samtykke på få minutter dersom søker dokumenterer og erklærer at tiltaket oppfyller alle krav.
  • Unødvendige spørsmål, informasjon og valg skjules.
  • Informasjon gjenbrukes fra byggesøknaden i Holte ByggSøk.
  • Vedlegg fra byggesøknaden kan gjenbrukes.
  • Der det er relevant, får du tilgang til signeringsmaler som du kan sende videre til rette vedkommende på e-post.
  • Systemet har en innebygd valideringstjeneste, så du vil til enhver tid ha oversikt over hvilken dokumentasjon som mangler før søknaden kan sendes inn til Arbeidstilsynet.
  • Krav i egenerklæringen skal dokumenteres ved å vise til vedlegg i søknaden. Med Holtes søknadsløsning kan du enkelt koble de riktige vedleggene til de ulike kravene.
  • Du blir varslet underveis i utfyllingen dersom søknaden krever manuell saksbehandling hos Arbeidstilsynet.
  • Før innsending vil du se hva saksbehandlingsgebyret til Arbeidstilsynet blir. Arbeidstilsynet fakturerer selvfølgelig tiltakshaver direkte.
  • Så fort søknaden er bekreftet levert, innhentes saksnummer automatisk og en stemplet kopi av innsendt søknadsskjema blir tilgjengelig i løsningen.

 

Les alt om Holte ByggSøk