Takk for at du digitaliserer søknadsprosessen sammen med oss!

– Det er både kult og litt strevsomt med systemer som ikke er ferdig. Kult fordi man kan være med å påvirke resultatet, slitsomt fordi ikke alt er på plass, sier vår byggesakssjef Lise Budde. – Til dere som har valgt å bli med oss på reisen med Holte ByggSøk: Takk for at du digitaliserer søknadsprosessen sammen med oss.

Digitale søknader er helt klart fremtiden. Selv om løsningen ikke er perfekt riktig ennå, er det utvilsomt mye tid å spare. Det store trekkplasteret for å få bransjen digital på søknad, var nabovarsling via Altinn. Vi hører om bedrifter som har spart hele årsverk på dette. Vi har ikke tenkt å stoppe med det og kommer til å holde  kontinuerlig fokus på å lette søkers hverdag.

Du vet hvor skoen trykker

Digitaliseringsprosesser krever tålmodighet, særlig når mange parter må involveres for at ting skal fungere. Utviklingen skjer parallelt mellom oss og myndighetene. Det kan gjøre litt vondt for alle parter når ting ikke er helt på plass. Som vår kunde er du en svært viktig del av produktutviklingen. DiBK har god kontroll på regelverket, men det er du som søker som vet hvor skoen trykker og som har erfaring med hvordan ting fungerer i praksis. Vi som søker, vi vet at det er et stort gap mellom praktisk teori og den virkelige verden. Dette er kunnskap vi deler med myndighetene.

Mest mulig behagelig

Som leverandør av søknadssystem er Holtes oppgave å gjøre veien til det «perfekte» mest mulig behagelig for deg som søker. – Vi er imponert og takknemlig for alle «vondtene» dere har tålt og fremdeles tåler på veien dit, sier Budde. – Vi er vel så imponert over hvor godt dere håndterer alle vondtene vi bare må akseptere. Vi trenger antagelig ikke nevne den nye signeringsløsningen for foretakene … Det er nemlig ikke alt vi får til å endre selv om det ulmer i bransjen, men dere kan være sikre på at vi prøver og at vi sier ifra!

Holte holder blankettene i live

Nå har DiBK låst de gamle og kjære søknadsblankettene for redigering på deres nettside. Dette tar vi som et signal på at noen forsøker å forberede oss på en heldigital fremtid. Blankettene holdes for øvrig i live her hos Holte, hvor du enkelt kan redigere og gjenbruke informasjon – som et supplement til Holte ByggSøk. Til dere som heier oss gjennom utviklingen, selv om vi ikke er helt i mål med alle ønskene deres: TAKK!