Tripletex integrasjon

TripletexTripletex

Tripletex er et skybasert økonomisystem som kan tilpasses dine behov. Velg din kombinasjon av fakturering, regnskap, lønn, reiseregning, prosjektstyring og timeføring. Tripletex leverer også spesialtilpassede løsninger for elektro- og VVS-bransjen og har en egen løsning for regnskapsførere. Tripletex fungerer for alle bransjer og selskaper av alle størrelser, og brukes av 77 000 bedrifter i hele landet. Les mer her: https://www.tripletex.no/

 

Om integrasjonen:Integrasjonen mellom Holteportalen og Tripletex gjør det mulig for deg som kunde å jobbe i fagsystemet HoltePortalen, for så å kunne se prosjektene, timene og kostnadene som er opprettet i HoltePortalen bli overført til Tripletex helt sømløst.

Timer ført i HoltePortalen blir overført direkte til timelisten i Tripletex og kostnader blir overført som ordrelinjer.

Videre er det støtte for å kunne hente bokførte bilag fra Tripletex til HoltePortalen. På denne måten sikrer du å ha økonomisk kontroll i en hektisk prosjekthverdag.

 

Hvordan komme i gang:

I HoltePortalen finner du Tripletex under bedrift – integrasjon – innstillinger

Gå til Tripletex – min profil – API tilgang øverst til høyre.

Merk: For å kunne få opprettet en nøkkel må den som gjør dette også ha rettigheter i Tripletex til å gjøre dette.

Klikk på «Ny nøkkel». Husk da å kopiere nøkkelen som vises med en gang, da denne skal brukes senere (beskrevet under) i oppsettet i HoltePortalen.

Merk: Applikasjonsnavn som skal brukes er «HoltePortalen

Sjekk om du må velge «Tilpasset oppsett» og «Gi brukernøkkel denne brukerens tilganger», samt applikasjonsnavn «HoltePortalen»:

I dette vinduet limer du inn nøkkelen fra Tripletex.

Videre må det gjøres valg av integrasjonsinnstillinger:

Inngående fakturaer og kreditnotaer

 • Her henter HoltePortalen bokførte bilag fra Tripletex. Det vil si kostnader knyttet til prosjektet

Importerte fakturaer vil kunne ses i modulen prosjektøkonomi (egen lisens). Den samme fakturaen vil også være mulig å hente inn i utg.faktura, for viderefakturering i Holte Faktura.

Prosjekter

  • Nye prosjekter som blir opprettet i HoltePortalen, enten web eller app -> overføres til Tripletex.

  Merk: dersom det ikke settes startdato i HoltePortalen -> settes 01.01.22 i Tripletex (dette for å unngå at prosjekter opprettes midt i måneden og timer til føres tilbake i tid)

  • Dersom det finnes prosjekter i HoltePortalen og Tripletex fra tidligere, er det mulig å koble disse sammen. Dette gjøres under konfigurer.
   • Sammenkoblet: her vises alle prosjektene som er koblet sammen
   • Frakoblet: her vises alle prosjektene som ikke har noen kobling
   • Forslag: her forsøker HoltePortalen å finne prosjekter som kan kobles, basert på samme navn eller samme prosjekt nr.

   

  Merk:    Portalens navn = prosjekt navn i HoltePortalen

  Partner navn = navn på prosjektet i Tripletex

   

  Ansatte

 • Nye ansatte som blir opprettet i HoltePortalen eller i Tripletex – må kobles manuelt sammen
 • Dersom det finnes ansatte i HoltePortalen og Tripletex fra tidligere, er det mulig å koble disse sammen. Dette gjøres under konfigurer.
  • Sammenkoblet: her vises alle ansatte som er koblet sammen
  • Frakoblet: her vises alle ansatte som ikke har noen kobling

 

Time

Timer som føres i HoltePortalen blir overført til Tripletex. Her overføres antall timer inkl kommentar. Aktiviteten blir opprettet umiddelbart i Tripletex.

I Tripletex legges timer inn i timelisten, se under.

Kostnader

Kostnader er alt unntatt timer. Dette kan være utlegg, eller annet tillegg på lønn. I HoltePortalen registreres dette sammen med timeføring. I Tripletex blir dette overført som ordrelinjer. I denne oversikten er det mulig å sette fakturerbart flagg eller ikke.

Varer

Her gjør HoltePortalen oppslag mot Tripletex sitt vareregister. Så hvis det er fornuftig å ha vareregisteret i Tripletex med lagerstyring osv, så henter HoltePortalen varer fra Tripletex.

Med «varer» påslått i integrasjonen, vil det være mulig å legge til kostnader eller varer i timeføringen i Holte Time, deretter blir dette overført som ordrelinjer i Tripletex.

Under innstillinger i integrasjonen finner vi «varer».

I selve timeføringen under «endre detaljer», og «legg til kostnad», finner vi «kostnader fra Tripletex».