Visjon og verdier

” Vi bygger morgendagens vinnere – hos våre kunder og våre ansatte.”
I Holte er vi opptatt av grunnverdier som skal gjenspeiles i både vår virksomhet og i vår profil. Verdiene er ensbetydende med de egenskapene, holdningene og den atferden som skal kjennetegne oss i alt vi sier og gjør.

Våre grunnverdier bygger på:
Respekt – for arbeidet, våre kunder og hverandre. Samarbeid – utveksling av kunnskap og erfaringer for å nå felles mål. Kvalitet – i alle ledd.