Automatiser timeregistreringen på arbeidsplassen

Et system for timeregistrering gir full kontroll over prosjektene

Holte Time er et timeregistreringssystem som hjelper deg å holde kontroll på antall timer dine ansatte jobber i løpet av en dag, uke, måned, år. Med en moderne løsning for timeføring er det lett å holde styr på både arbeidstimer og fraværstimer. I en hektisk hverdag i bygg og anlegg, er det viktig at timeføring skal skje raskt og smidig. Automatiser timeregistreringen på arbeidsplassen med et system som gir deg full kontroll over prosjektene, uansett hvor du befinner deg.

Her er fordelene med digital timeregistrering

For kunden handler det om nøyaktige og detaljerte timelister slik at fakturaen blir en fornøyelse å betale. For prosjektlederen er det viktig å ha kontroll på estimerte timer i prosjektet og se antall timer påløpt. Derfor er timeføring viktig i alle ledd, både for ansatte som fører timer pr prosjekt, for kunden som skal betale regningen, men også for prosjektleder som skal ha full kontroll over prosjektene til enhver tid. Det er noen av fordelene med digital timeregistrering.

Hold styr på timeføringen uansett hvor du er

Det har aldri vært lettere å holde styr på timeføringen. Uansett hvor er, er det mulig å starte klokken på timeappen og dermed er arbeidstiden i gang. Dersom du glemmer å starte klokken, er det likevel mulig å legge inn tidspunkt for utført arbeid. Timeappen er personlig, men når alle timer til alle ansatte er registrert er det lett for prosjektleder eller kontorpersonell å ta ut oversiktlige timerapporter i HoltePortalen.

Monica Petersson produkteier for Holte Time
En av de største fordelene med et digitalt timeregistreringssystem er at timeføring kan utføres når som helt og hvor som helst, sier produkteier Monica Petersson.

Derfor er timeregistreringsapp helt vesentlig

Fordelene med et digitalt timeregistreringssystem er at timeføring kan utføres når som helt og hvor som helst. Det er heller ikke lenger behov for papirbaserte lister eller stemplingsmaskiner. Med digital timeregistrering er det mindre sannsynlig å glemme å utføre timeføring eller kostnadsregistrering. De aller fleste bruker mobilen sin opptil flere ganger pr dag. En studie viser at vi sjekker mobilen omtrent hvert 6. minutt, eller 150 ganger pr døgn, selv om vi kan anta det kanskje skjer noe sjeldnere innen bygg og anlegg. Derfor er timeregistreringsapp helt vesentlig, det skal være lett og tilgjengelig, og lett blir det når tlf aldri er langt unna. Uansett hvor du befinner deg, om det er over eller under bakken, så er Holte Time tilgjengelig.

Send fakturaer i et oversiktlig fakturaprogram

Når timer er lagt inn i timeappen til alle ansatte, kan alle fakturerbare timer enkelt importeres i Holtes oversiktlig fakturaprogram – Holte Faktura. Fakturaen vil inneholde vedlegg som inneholder detaljer om timer og kostnader brukt i prosjektet, og som nevnt tidligere vil fakturaen med større sannsynlighet være en fornøyelse for kunden å betale.

Det finnes krav til timeregistrering

Det foreligger noen krav til timeregistrering, og det er derfor viktig å merke seg hva en timeliste skal inneholde. Arbeidstilsynet sier at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det til enhver tid foreligger en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. I tillegg skal timelistene vise all den tid de ansatte står til disposisjon for arbeidsgiver. Med Holte Time trenger du ikke å bekymre deg for dette, vi følger med på kravene for deg.

Vil du vite mer om hvordan Holte Time kan hjelpe deg og din bedrift? Klikk på knappen under og fyll ut skjemaet så kontakter vi deg for en uforpliktende prat!