De nye heltene

Det finnes mange slags helter i et samfunn. Noen blir berømte for å sitte i en sofa og se på TV. Andre er flinke til å lage intriger på et hotell i Syden, atter andre filmer seg selv mens de lager cupcakes. Vi unner dem alt de kan få av berømmelse. Men i Holte beundrer vi mennesker med andre talenter. Heltene våre er dere som bygger landet.

Heltene våre

Holte heier på alle dere som har jobbet et par timer før folk flest har tatt den første kaffekoppen. På dere som bærer, borer, løfter, spikrer, maler og murer. Som fører kunnskapen og innsatsen videre fra tidligere tiders nasjonsbyggere – de som strakk broene, sprengte tunnelene, bygde skolene, barnehagene, blokkene og rekkehusene.

Vår store glede er at vi jobber for folk som gjør ærlig arbeid. Som står opp om morran, holder ordentlig i hammer´n og får en grunnmur i vater og vel så det. Vår ambisjon er å gjøre hverdagen deres enklere.

Se filmen her:

Vi vet at det blir stadig vanskeligere å drive et firma i bygge- og anleggsbransjen. Reglene blir mer kompliserte, kravene strengere, kontrollen grundigere og rapportene flere. Plutselig bruker du mer tid på å fylle ut skjemaer, budsjettere, prosjektere og rapportere, enn du bruker på å jobbe.

Det er synd. For du valgte å bli snekker, murer eller maler fordi du liker å snekre, mure og male, ikke fordi du elsker å føre timelister, levere HMS-rapporter og sjekke bilag.

Håndverkere på kurs hos Holte

Vårt mål

Vårt mål er å avlaste deg i hverdagen. Overta mest mulig av papirarbeidet. Forenkle det, gi deg oversikt og skaffe deg de digitale verktøyene du trenger. Vi vil gi deg tid, fokus, kontroll og overskudd til å gjøre Norges viktigste jobb.

Til syvende og sist handler det om hvilken side av veggen du vil være på: Den siden der der du drukner i papirer, dokumentasjonskrav og rapporteringer, eller den siden hvor det sages, snekres, bores og skapes verdier ? Vi hjelper deg på begge sider av veggen.

Frustrert håndverker med kontorarbied

Holte har jobbet med byggebransjen i over førti år. Mange av oss har jobbet som håndverkere selv, så vi vet hva det handler om.

Mange av oss har jobbet som håndverkere selv, så vi vet hva det handler om.

Nå er vi Norges ledende leverandør av programvare, tjenester og kurs til byggebransjen, med over 40 000 brukere av våre tjenester. Vi kan mer enn de fleste om HMS, kvalitetssikring, byggesak, kalkulasjon, uavhengig kontroll, FDV og prosjektstyring, og vårt mål er å være en god partner for dere som gjør jobben. Det er derfor vi kaller oss byggebransjens digitaliseringspartner.

Holte har jobbet med bransjen i mer enn 40 år

Da gjenstår bare spørsmålet: På hvilken side av veggen vil du helst være?