Det beste med å samle alt hos Holte er den røde tråden!

På Heimdal i Trondheim holder Riis Eiendom til. De er en entreprenørbedrift som tilbyr tømrer- og murertjenester, men er også et eiendomsselskap som driver utleie. For å holde system på alt de driver med, bruker de HoltePortalen. Anders Fjerdingen er avdelingsleder med ansvar for prosjekt og utleie. Han synes det er fornuftig å samle alt hos Holte.

Riis er kanskje mest kjent for glass og bilglass, men i Trondheim holder søsterselskapet Riis Eiendom til. Avdelingsleder Anders Fjerdingen har ingeniørbakgrunn fra offshore-bransjen og har jobbet innen byggebransjen de siste 8 årene. Fra offshore har han mye erfaring med forskjellige dataprogrammer og han har derfor litt å sammenlikne med.

– Det var først da jeg kom til Riis og begynte med programvare fra Holte at jeg fikk tilgang til mye av det jeg hadde savnet i dataprogrammer jeg hadde jobbet med tidligere, sier han. – Det merkes godt at Holte har noen år på baken, så det er en god opplevelse. Jeg tenker at Holte har en god fremtid hvis de fortsetter å opprettholde det tempoet de har holdt til nå.

Stadig mer digitale

Firmaet har 23 aktive fagfolk, 20 tømrere og 3 murere. I administrasjonen er de 3. Som avdelingsleder for eiendom og ansvarlig for Holte programvare, er det Anders som får alle henvendelser når noen lurer på noe. Det kan dreie seg om alt fra timeføring til tilgang. – Nå holder vi på å implementere digital dokumentering hos gutta ute på byggeplass. Dette for bedre å håndtere det hvelvet av dokumentasjon som finnes innenfor vårt område, sier han.

Anders Fjerdingen, avdelingsleder i Riis Eiendom
Anders Fjerdingen er avdelingsleder på prosjekt i Riis Eiendom, og har ansvaret for all eiendom som konsernet eier og bygger. Prosjektene varierer fra å få en enkelt telefon fra en kunde, til totalposjekter hvor det må sendes inn byggesøknad og prosessen startes fra bunnen med tegning. Uansett prosjekt, styrer Anders alt gjennom HoltePortalen. – Gjennom Holte sjekklister følger jeg opp alt det daglige, jeg legger også inn påminnelser til service-avtalene våre der, forteller han.

Den røde tråden

– Det vi liker spesielt godt med Holte er at vi kan samle så mye på ett sted. Når vi oppretter et prosjekt så har vi den røde tråden; kjøreboka, prosjektøkonomien, timeføringa, dokumentasjonen, faktureringen osv. Jeg har en aktiv dialog med Diego Canu hos Holte om hvordan vi vil ha det, og får god hjelp til å fikse det. Det eneste vi setter ut er regnskapet. Alt annet gjør vi selv, sier Anders.

Godt rykte i bransjen

Riis Eiendom har et godt rykte og får mange oppdrag. Kundene varierer fra næringsdrevne byggherrer til privatkunder og egne leietakere av boliger eller næringslokaler. De følger alt via HoltePortalen, fra prosjekteringsfase til femårskontroll, gjerne også via søknadsprosessen.

Fornøyd med Holte ByggSøk

– Holte ByggSøk er en god veileder når du fyller ut byggesøknader, du får også en god beskrivelse på hvilken søknad du må sende når. Jeg vil tro at til og med en fersk medarbeider vil være i stand til å fylle ut en byggesøknad med Holte ByggSøk. Informasjonen ligger jo i programmet, og du lærer deg det fort.

– Hvis vi får avslag på en søknad hos kommunen, skyldes det mest trolig en brukerfeil, ikke programvaren, sier Anders.

– Webinarene som arrangeres i Holte ByggSøk er svært nyttige. Vi får mye informasjon, også med månedens tips. Vi bruker faktisk arkitekter som også kun benytter Holte ByggSøk. Det sier ganske mye.

Imponert over Holte Kjørebok

Riis Eiendom har tatt i bruk Holte Kjørebok i sine biler. – Kjøreboka imponerer meg, sier Anders. For det første er den så enkel å montere at vi kunne gjøre det selv, og kjøring og alt som blir registert er veldig mye mer oversiktlig enn systemet vi brukte tidligere.

Kunstverk fra Ferstad Gård
Det er totalt 11 selskaper i Riis-konsernet. Eieren, Fridtjof L. Riis er svært kunstinteressert, noe veggene i kontorlokalene til Riis Eiendom bærer preg av med mange flotte kunstverk. Også historiske Ferstad gård på Byåsen fra 1795 , som de driver som utleielokale for bl.a. selskaper, inneholder et stort kunstgalleri og kunstlager. Eiendommern der kunsten befinner seg følges opp ved bruk av Holte, for å innfri krav fra forsikringsselskapet.

Byggekortleser og mannskapsliste

Riis Eiendom bruker også byggekortleser og mannskapsliste fra Holte på byggeplassene der de har behov. De vurderer kravene for hvert enkelt prosjekt.

Holte er skalerbar

– Vi synes programvaren fra Holte er bra og behovsslukkende. Den er også skalerbar, og er enkel å tilpasse når firmaet vokser, sier Anders.

Årlig gjennomgang med Holte

Anders forteller at de har en årlig gjennomgang med Holte, både når det gjelder HMS og KS. Endringer, føringer og nye krav blir gjennomgått og oppdatert. – Dette er en veldig nyttig tjeneste som Holte tilbyr, sier han.

– I forbindelse med at vi nylig har ansatt ny daglig leder, vurderte vi også andre systemer, forteller Anders. – Men resultaet var klart – vil blir i Holte.