HoltePortalen

Mange kaster bort verdifull tid på tungvint prosjektstyring og papirarbeid. HoltePortalen er et komplett prosjektstyringsverktøy med tilgang til alt du trenger via pc og app på mobil, uansett hvor du og dine ansatte er. Slik sparer du masse tid og har samtidig full kontroll. Velg om du vil plukke moduler selv, eller velge en av våre ferdige pakker.

Hvilken pakke passer deg best?

Holte BASIS KS

Fra 520,- /mnd. pluss etablering

Holte BASIS HMS

Fra 520,- /mnd. pluss etablering

Holte PREMIUM

Fra 923,- /mnd. pluss etablering

Prosjektstyringspakken med de viktigste basisfunksjonene deg som ikke har ansatte

Prosjektstyringspakken med de viktigste basisfunksjonene for deg som har ansatte

Alt du trenger for å gjennomføre dine byggeprosjekter digitalt – til punkt og prikke

Holte Prosjektsenter/CRM

Registrer kunder eller kontakter i systemets kontaktregister og bruk dem i prosjekter du oppretter. Alle ansatte som er involvert i en jobb kan settes som prosjektdeltakere og tildeles oppgaver. Lagre dokumentene dine i prosjektet og sørg for at de alltid er tilgjengelige.

Holte Time

Et digitalt verktøy for timeføring på nett og mobil (iOs og Android) gjør det enkelt å holde kontroll på timene til enhver tid. 

Holte Rutiner GDPR

Med Holte Rutiner GDPR får du en web- og app-basert løsning for å håndtere rutiner og etterleve peronvernlovgivningen

Holte Avvik

Ved å registrere små og store feil underveis får virksomheten et godt grunnlag for å forebygge nye feil. Med avviksmodulen i HoltePortalen registreres og behandles både avvik og endringer meget effektivt. Holte Avvik og Endring er en web- og app-basert løsning for avviks- og endringshåndtering.

Holte Sjekklister

Et verktøy som legger til rette for god og effektiv kvalitetssikring. Fyll ut sjekklister på app og unngå papirer og plasskrevende permer. Du får også bedre kontroll over KS-arbeidet og sikrer deg nødvendig dokumentasjon.

Holte Rutiner KS

Gode rutiner for kvalitetssikring er viktig for at bedriften skal nå sine mål og at prosjekter gjennomføres med høy kvalitet. Web- og app-baserte løsninger for å håndtere rutiner gir mange fordeler. Rutinene blir enklere både å vedlikeholde og etterleve.

Holte Kontrakt

Kontrakter er en svært viktig del av alle bygg- og anleggsprosjekter, uansett størrelse og entrepriseform. Holte Kontrakt inneholder standardiserte forbrukerblanketter og NS-kontrakter mellom profesjonelle. Blankettene kan enkelt fylles ut og lagres på prosjektet ditt i HoltePortalen.

Kalkulasjonsnøkkelen

Kalkulasjonsnøkkelen er Norges mest brukte kalkyleverktøy. Et digitalt oppslagsverk som du alltid har tilgjengelig når du trenger den – enten du er i et møte, på farten, på kontoret eller byggeplassen.

Holte Dokumentasjon

Med denne geniale appen kan du enkelt dokumentere arbeidet ditt gjennom alle faser i byggeprosjektet – og dele det med alle involverte.

Holte Risikoanalyse

Risikoanalyse i prosjekter kan forebygge personskader og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen,med økonomiske eller miljømessige konsekvenser.

Holte Personalstyring

Holte Personalstyring hjelper deg å ha oversikt over dem som utfører jobben i bedriften din. Med tilgang på et bredt utvalg personaldokumenter er det enkelt å lagre alle påkrevde og relevante  dokumenter på hver ansatt.

Holte Rutiner HMS og KS

God internkontroll er viktig for at bedriften skal nå sine mål og at prosjekter gjennomføres med høy kvalitet og forsvarlig HMS. Web- og app-baserte løsninger for å håndtere rutiner gir mange fordeler. Rutinene blir bl.a. både enklere å vedlikeholde og etterleve.

Holte Inspeksjon

Holte Inspeksjon er en app- og web-basert løsning for inspeksjoner.

Holte Faktura

Send dine fakturaer, purringer og kreditnotaer kjapt og enkelt med Holte Faktura. Du velger selv om du vil hente registrerte timer og kostnader inn i fakturaen før den sendes til kunden, f.eks. på e-post.

Holte Blankett

Holte Blankett inneholder søknadsskjemaer og blanketter til byggesak, og er ordnet slik at du får god oversikt og struktur på byggesøknadene dine. Når søknaden er klar for innsending, kan du velge å skrive ut søknaden til papir eller sende søknaden via e-post til kommunen.

Holte Ressursplanlegger

Hvor god er du på å planlegge tid for dine medarbeidere? Vet du hvem av dem som har mye eller lite å gjøre fra dag til dag? Med Holte Ressursplanlegger får du full oversikt, noe som kan være med på å bedre lønnsomheten din.

Holte Kundedeling

Med Holte Kundedeling deler du raskt og enkelt bilder fra byggeprosessen direkte med kunden via en kundedelingsside på web. Slik involverer du kunden og kvalitetssikrer prosessen.

Velg pakke

Hvilken pakke passer deg best?