HoltePortalen

HoltePortalen er et komplett prosjektstyringsverktøy med tilgang til alt du trenger via pc og app på mobil, uansett hvor du og dine ansatte er. Slik sparer du masse tid og har samtidig full kontroll. Velg om du vil plukke moduler selv, eller velge en av våre ferdige pakker.

Prøv HoltePortalen gratis i 14 dager

Hvilken pakke passer best?

Holte BASIS KS

Fra 520,- /mnd. pluss etablering

Holte BASIS HMS

Fra 520,- /mnd. pluss etablering

Holte PREMIUM

Fra 923,- /mnd. pluss etablering

For deg som driver alene

For deg som har ansatte

Vår aller beste pakke!

Holte Prosjektsenter/CRM

Registrer kunder eller kontakter i systemets kontaktregister og bruk dem i prosjekter du oppretter. Alle ansatte som er involvert i en jobb kan settes som prosjektdeltakere og tildeles oppgaver. Lagre dokumentene dine i prosjektet og sørg for at de alltid er tilgjengelige.

Holte Time

Et digitalt verktøy for timeføring på nett og mobil (iOs og Android) gjør det enkelt å holde kontroll på timene til enhver tid. 

Holte Rutiner GDPR

Digital løsning for å håndtere rutiner og etterleve Personopplysningsloven. Løsningen inneholder mange eksempler på rutiner som enkelt kan tilpasses bedriftens behov.

Holte Avvik

Effektiv registrering og behandling av både avvik og endringer. Ved å registrere små og store feil underveis får virksomheten et godt grunnlag for å forebygge nye feil.

Holte Rutiner KS

Web- og app-basert verktøy for å håndtere rutiner. Rutinene blir enklere både å vedlikeholde og etterleve, slik at prosjektene kan gjennomføres med høy kvalitet.

Holte Sjekklister

Et verktøy som legger til rette for god og effektiv kvalitetssikring. Fyll ut sjekklister på app og unngå papirer og plasskrevende permer. Du får også bedre kontroll over KS-arbeidet og sikrer deg nødvendig dokumentasjon.

Kalkulasjonsnøkkelen

Norges mest brukte kalkyleverktøy. Et digitalt oppslagsverk med over 7500 priser for både nybygg-, ombygg- og rivearbeider. Alle priser er bygget opp med tidsforbruk og materialforbruk etter markedstall.

Holte Dokumentasjon

Med denne geniale appen kan du enkelt dokumentere arbeidet ditt gjennom alle faser i byggeprosjektet – og dele det med alle involverte.

Holte Rutiner HMS

Web- og app-basert verktøy for å håndtere rutiner. Løsningen gjør det enklere både å vedlikeholde og etterleve rutinene, slik at prosjektene kan gjennomføres med høy kvalitet.

Holte Risikoanalyse

Web- og app basert verktøy for å avdekke risiko og sette inn tiltak som forebygger personskader og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen. 

Holte Personalstyring

Verktøyet som gir deg full oversikt over dine ansatte. Med tilgang på et bredt utvalg personaldokumenter er det enkelt å lagre alt som er påkrevd og relevant på hver ansatt.

Holte Inspeksjon

Et web- og app basert verktøy for å gjennomføre ulike typer inspeksjoner, som f.eks. vernerunder og ettårsbefaringer.  Effektiv tilrettelegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging.

Holte Kontrakt

Verktøyet inneholder standardiserte forbrukerblanketter og NS-kontrakter mellom profesjonelle, uansett størrelse og entrepriseform. Blankettene kan enkelt fylles ut og lagres på prosjektet ditt i HoltePortalen.

Holte Faktura

Send dine fakturaer, purringer og kreditnotaer kjapt og enkelt med Holte Faktura.

Holte Blankett

Holte Blankett inneholder søknadsskjemaer og blanketter til byggesak, og er ordnet slik at du får god oversikt og struktur på byggesøknadene dine. Når søknaden er klar for innsending, kan du velge å skrive ut søknaden til papir eller sende søknaden via e-post til kommunen.

Holte Ressursplanlegger

Et digitalt planleggingsverktøy som hjelper deg å planlegge arbeidsdagen. Legg ut og fordel oppgaver. Ansatte kan få pushvarsler på mobil om oppgaver som skal gjøres.

Holte Kundedeling

Verktøy for rask og enkel deling av bilder fra byggeprosessen direkte med kunden – via en kundedelingsside på web. Slik involverer du kunden og kvalitetssikrer prosessen.

Velg pakke

Hvilken pakke passer best?