Holte Risikoanalyse

Kontakt oss for prisinformasjon

Risikoanalyse i prosjekter kan forebygge personskader og andre uønskede hendelser på arbeidsplassen,med økonomiske eller miljømessige konsekvenser.

Holte Risikoanalyse er et web- og appbasert verktøy for tilrettelegging, utførelse og oppfølging av sikker jobb-analyser og risikoanalyser i virksomheten. Med denne modulen får du hjelpen du trenger for å forebygge uønskede hendelser på arbeidsplassen. Verktøyet både effektiviserer og forenkler arbeidet med å etterleve myndighetskravene (bl.a. byggherreforskriften og internkontrollforskriften.) ift HMS og KS.

Med denne modulen kan du:
• utarbeide maler
• bestemme risiko og risikoreduserende tiltak i analysedelen
• ta ut rapporter
• se diagrammer og grafer av identifisert risiko
• se visning av risiko med og uten effekt av tiltak
• presentere diagram og grafer til prosjektdeltakerne
• følge opp risikoreduserende tiltak
• kvittere ut tiltak og synliggjøre dem for alle deltakere

Holte Risikoanalyse er en modul i HoltePortalen.

Vi kan hjelpe deg å bli god på å utføre risikoanalyse selv

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no