Holte Kontrakt

Fra 590,- /mnd. pluss etablering

Kontrakter er en svært viktig del av alle bygg- og anleggsprosjekter, uansett størrelse og entrepriseform. Holte Kontrakt inneholder standardiserte forbrukerblanketter og NS-kontrakter mellom profesjonelle. Blankettene kan enkelt fylles ut og lagres på prosjektet ditt i HoltePortalen.

Når man bruker Norsk Standard kontrakter, er det ofte nødvendig å tilpasse vilkårene i kontraktene til bedriftens eller prosjektets behov. I Holte Kontrakt lager du dine egne egne tekstmaler for særlige bestemmelser, opptil 8000 tegn, som enkelt kan flettes inn i kontraktene og tilpasses prosjektet

Ved å bruke Norsk Standards kontrakter med nødvendige særlige bestemmelser, sikrer du at partene får riktig fordeling av rettigheter og plikter, og korrekte sluttoppgjør.

Nyttige funksjoner i Holte Kontrakt:
 • Egne tekstmaler for særlige bestemmelser kan enkelt flettes inn i de ulike kontraktene
 • Opprett kontraktsmaler på hovedprosjektnivå for gjenbruk i underprosjekter
 • Kontraktene kan sendes på e-post for signering eller gjennomsyn direkte fra modulen
 • God oversikt over sendte e-poster i egen utboks
 • Ferdige signerte kontrakter og ev. endringsmeldinger lastes enkelt opp som vedlegg
 • Flere av kontraktene fungerer som veivisere. Dette sikrer mer korrekt utfylling av kontraktene, samtidig som unødvendige alternativer og tekstinformasjon skjules
 • Kontraktene gjenbruker informasjon fra prosjektopplysningene. Det vil si at eiendomsinformasjon fylles automatisk inn i blankettene
 • Kontaktinformasjon om partene i avtaledokumentene, som forbruker, kjøper, selger, byggherre, entreprenør osv., hentes inn i blankettene med et tastetrykk
 • Blanketter og opplastede filer i prosjektet kan sorteres etter både nummer, navn, referanse, kommentar, dato og status
 • Endre status på kontraktene for å få oversikt over hvilke byggblanketter som er klare for signering, hvilke man fortsatt jobber med og hvilke man ønsker å gjenbruke i ev. underprosjekter
 • Eget kommentarfelt for hver kontrakt og opplastet vedlegg i prosjektet

Trenger du kjørebok? Les om Holte Kjørebok her

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no