Holte Personalstyring

Fra 100,- /mnd. pluss etablering

Holte Personalstyring hjelper deg å ha oversikt over dem som utfører jobben i bedriften din. Med tilgang på et bredt utvalg personaldokumenter er det enkelt å lagre alle påkrevde og relevante  dokumenter på hver ansatt.

I Holte Personalstyring fylles dokumentene automatisk ut ved å bruke registrerte personaldata fra systemet. Man kan også løpende registrere kompetanse og kurs for alle ansatte med tanke på å f.eks. skulle sammenstille dette til en prosjekt-CV.

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no