Holte Avvik

Kontakt oss for prisinformasjon

Ved å registrere små og store feil underveis får virksomheten et godt grunnlag for å forebygge nye feil. Med HoltePortalens avviks-app håndterer du dette raskt og effektivt!

Egenskaper:
  • App for avvikshåndtering med oversikt over avvik hver bruker er ansvarlig for, effektiv lukking av avvik og mulighet til å registrere nye avvik
  • Avvik samhandling: Inviter underentreprenører/ eksterne aktører inn i prosjektene for felles samhandling om avvik
  • Varsling av avvik
  • Avviksrapporter kan sendes direkte fra systemet
  • Statistikk kan genereres med bakgrunn i registrerte data
  • Kobling til HoltePortalens digitale løsninger for sjekklister og vernerunder. Alle avvik registrert i systemet havner i avviksregisteret

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no

Programvare: Holte Avvik
Kontakt oss for prisinformasjon
Legg til i liste