Holte Prosjektøkonomi

Fra 110,- /mnd. pluss etablering

Holte Prosjektøkonomi er et oppfølgingsverktøy for deg som jobber med prosjekter. I denne modulen kan du på en enkel måte se lønnsomheten i prosjektene dine, og daglig følge med på om fortjenesten ligger an til å bli som forventet eller ikke.

Holte Prosjektøkonomi baserer seg på estimat fra tilbud, faktiske timeregistreringer på dine ansatte og prosjektkostnader påløpt underveis i prosjektet.

Systemet er et enkelt analyseverktøy som summerer, analyserer og evaluerer lønnsomheten i dine prosjekter. Med få tastetrykk kan du kartlegge pengeflyten i prosjektene og få oversikt over utviklingen.

Fordeler med Holte Prosjektøkonomi:
  • Raskt overblikk over økonomisk status i prosjektet
  • Informasjon om estimerte kostnader og inntekter, målt mot faktisk påløpt
  • Detaljert informasjon om timeføring og andre kostnader i prosjektet
  • Fleksibelt system med mulighet for å registrere kostnader så detaljert du ønsker
  • Mulighet for å legge til enkle tilbudskalkulasjoner

Har du behov for kjørebok? Les om Holte Kjørebok her!

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no