Kalkulasjonsnøkkelen

Fra 225,- /mnd. pluss etablering

Kalkulasjonsnøkkelen er Norges mest brukte kalkyleverktøy. Et digitalt oppslagsverk som du alltid har tilgjengelig når du trenger den – enten du er i et møte, på farten, på kontoret eller byggeplassen.

Kalkulasjonsnøkkelen er en oppdatert prisdatabase som inneholder priser for de forskjellige fag basert på kapittelinndelingen i NS 3450. Kalkulasjonsnøkkelen inneholder over 4400 priser for både nybygg-, ombygg- og rivearbeider. Alle priser er bygget opp med tidsforbruk og materialforbruk etter markedstall

I Kalkulasjonsnøkkelen finner du:

 • komplett kalkyleverktøy med alt fra enhetstider og -priser til arealpriser
 • fyldig kalkyleveiledning
 • priser som oppdateres to ganger i året!
 • 87 budsjettpriser fordelt på 32 bygningstyper i 3 ulike standarder (Oppdatert etter NS 3457)
 • 3000 ferdige bygningselementer med priser basert på NS 3451
 • 4400 enhetstider og priser samt materialforbruk og UEpriser (Oppdatert etter ny NS 3420)
 • Norges mest innholdsrike verktøy både på antall priser og innhold slik at du blir tryggere på dine anbud
 • en fyldig kalkyleveiledning slik at du kan lære mer om byggøkonomi og kalkulasjon

Kalkulasjonsnøkkelen:

 • kan brukes på PC, MAC , mobil og nettbrett
 • kan brukes som et supplement til både Holtes og andre kalkulasjonssystemer
 • gir deg ferdige bygg og elementer som mal på byggemetoder og gjør det enklere for nybegynnere å bruke ferdige elementer, bygningstyper etc.
 • er tilpasset bransjekravene

 

Her kan du også lese om Byggesaksnøkkelen

 

i

Kontakt oss for mer informasjon. Du kan nå oss på tlf 45 50 60 70 eller sende oss en e-post på post@holte.no