Fra pilot til praksis

Under Gausdal Landhandleris messe i Håkons Hall på Lillehammer 24. og 25. januar lanserte Gausdal Landhandleri og Holte sitt samarbeid rundt digital byggevarehandel for alle Gausdal Landhandleris kunder. Med integrasjon mellom kalkyleverktøyet SmartKalk og Gausdal Landhandleris varehandel, kan du nå bestille byggevarene direkte fra kalkylen med oppdaterte priser. Ekstra moro at det også ble utdelt en «Best praksis-pris» fra Bygg 21 for prosjektet som Holte og Gausdal fikk på deling.

I juni i fjor samlet Gausdal Landhandleri og Holte en gruppe framoverlente byggmestre og entreprenører og inviterte dem til å bidra i dette innovative prosjektet. Etter en 6 måneders velprøvd pilotperiode med 10 firma, er det nye systemet klart til å slippes ut på markedet. – Vi har vært særdeles heldige med deltakerne i pilotprosjektet. Det har vært stort engasjement og verdifulle tilbakemeldinger som har bidratt til en løsning som pilotdeltakerne er veldig fornøyde med og som vi ser et enormt potensiale i. Dette prosjektet har avdekket flere muligheter så dette er bare starten, sier Per Stubberud Lieng, økonomisjef i Gausdal Landhandleri.  – Tilbakemeldingene er at deltakerne sparer betraktelig med tid ved å bestille byggevarer digitalt, samtidig som de får en mye bedre oversikt over logistikken og økonomien i prosjektene sine. Responsen har vært overveldende og dette motiverer til videreutvikling, sier Harald Rosingaunet produktdirektør i Holte.Harald Rosingaunet produktdirektør i Holte intervjuer Øystein Nordholm, daglig leder i Bygg-Team ASDen heldigitale drømmen

Arbeidet med å oppnå en heldigital verdikjede og sporbarhet i byggeprosjekter har lenge vært etterspurt. Per i dag er det for mange manuelle prosesser som hindrer full digital flyt. En av de største utfordringene er knyttet til byggevarehandel. De aller fleste varebestillinger til et prosjekt skjer via telefon eller pr. e-post. I tillegg til at slike manuelle og lite transparente bestillinger bryter den digitale verdikjeden, fører det ofte til forsinkelser i leveranser, venting, feilbestillinger og svinn på byggeplass. Med den nye løsningen tar man den dataen man har og formidler den gjennom hele prosessen – helt fra tegningen importeres i SmartKalk til varene leveres på byggeplassen og fakturaen sendes. – Med elektronisk bestilling, kan alle ordrer knyttet til prosjektet samles på ett sted. Du får god oversikt, og kan enkelt forsikre deg om at ingenting uteblir i leveransene. Det er også enkelt å dele opp bestillingen slik du ønsker, ved hjelp av flere filtermuligheter. Ved å spesifisere nøyaktig hvor og når du ønsker de ulike materialene levert, sikrer man seg en mer lønnsom prosjektstyring, sier Per Stubberud Lieng.

– Fra jeg importerer tegningen inn i SmartKalk til jeg har bestilt varene tar det ca. 30 minutter. Før kunne dette ta flere dager, sier Øystein Nordholm, daglig leder i Bygg-Team AS og en veldig engasjert pilotkunde. – Dette funker så bra! Per nå bestiller jeg rundt 80 prosent av byggevarene til et prosjekt digitalt. Nå trenger vi bare flere leverandører til å bli med på ordningen, sier han.

Bruk av åpne standarder og samarbeid på tvers

-Dette prosjektet er et resultat av godt samarbeid på tvers av selskaper og bruk av åpne standarder. Det har vært stor gjennomføringsvilje og engasjement blant alle prosjektdeltakerne. Samarbeidet med blant annet GS1 og Logiq har vært meget verdifullt, avslutter Harald Rosingaunet.