Gjør en god jobb med Holte Sjekklister!

Midt i hjertet av Trondheim ligger torget. Her kan du vandre rundt på 10 000 m2 skifer med bl.a. 9 innfelte tradisjonsrike strikkemønstre fra Trøndelag, mens du beundrer lys og fontener og varme sørger for isfri grunn. Dette virker ikke av seg selv. All den viktige infrastrukturen under bakken er det ingen som ser – bare Søbstad. Hvis de går inn i Holte sjekklister og ser på bildene som er blitt lagret i løpet av prosessen. De er avhengige av sjekklister for å dokumentere at de gjør en god jobb.

– Det kan ligge mye i bakken som må flyttes på. Vann, strømledninger osv. Noen ganger er det ikke der heller, selv om det står på kartet. Gamle kart stemmer nemlig ikke alltid med terrenget, forteller avdelingsleder Tage Lilleberg hos entreprenørbedriften Søbstad as i Trondheim.

I dagens digitale verden er det annerledes. Alt Søbstad gjør i dag stemmer 100 % med nøyaktig posisjon, og de bruker Holte sjekklister for å bevise det, – i alle fag.

Skifertrapp på Marinen ved Nidarosdomen tar form, i forbindelse med parkanlegget Søbstad bygger. Foto: Søbstad as
Skifertrapp på Marinen ved Nidarosdomen tar form, i forbindelse med parkanlegget Søbstad bygger. Foto: Søbstad as

Bare Holte matcher våre krav

– Det vi er aller mest fornøyd med når det gjelder Holte, og som ingen andre klarer å matche, er at vi kan legge opp prosjekter og dele sjekklister helt ned på enkeltperson, sier Tage.

Søbstad er en gravebedrift, men de har også en betongavdeling på ca 50 personer, gartneravdeling på 30 personer, stikkeravdeling som driver oppmåling og en tømreravdeling.

Alt av konstruksjoner og rørstrekk skal måles og legges inn i digitale kart. All dokumentasjon er databasert og digitalisert. Et rørstrekk skal kanskje kontrolleres av en stikningsingeniør hver 25. meter.

– Vi er veldig opptatt av at det skal være bilder på sjekklister. Vi har ikke noe mål om at sjekklisten i seg selv skal være dokumentet som viser hva vi har gjort, men et bevis på at vi har dokumentasjonen i orden. Sjekklisten er en sammenfatning av alt som ligger i prosjekthotellet på det enkelte prosjekt på serveren vår. Der har vi tegninger som viser armering, bestilling på mengder osv, forteller Tage.

Glad for en stadig mer digital bransje

Selv har Tage en litt atypisk bakgrunn for en i anleggsbransjen. Han er opprinnelig utdannet bilmekaniker, men jobbet mange år i grafisk bransje før han startet for seg selv med gulv-støping, avretting og epoxybelegg. Firmaet gikk veldig bra, og i 2011 ble det kjøpt opp av Søbstad. Her fikk Tage rollen som avdelingsleder.

Tage stortrives, og er glad for at bransjen stadig blir mer digital. Han husker godt at det var telefax på den første byggeplassen han jobbet på. Det var et stort skritt tilbake fra det han var vant til.

Her fra Torget i Trondheim underveis i prosjektet - detaljstyrt fra HoltePortalen. Foto: Søbstad as
Her fra Torget i Trondheim underveis i prosjektet – detaljstyrt fra HoltePortalen. Foto: Søbstad as

Har vært pilotkunde for Holte

Søbstad, som hadde analoge lister fram til 2015, har vært pilotkunde for Holte på sjekklister. – Det er viktig for meg å kunne dele listene ut digitalt til dem som skal ha dem. Da får jeg oversikten. Dette er mulig i sjekklistesystemet til Holte. Det er nok ikke så mange som bruker sjekklistene slik som oss, sier Tage. – Vi har egne mapper for administrasjonen, for underentreprenører, osv – og kan enkelt fordele jobber. F.eks. har vi egen mappe på «vei», med ulike rørstrekk og tekniske føringer m.m, og for hver trasé har vi undermapper.

Tage er opptatt av å kunne detaljstyre rørstrekkene så det blir oversiktlig både for de ute og de inne. – Det er litt arbeid å sette dem opp, men det er verdt innsatsen, sier han.

Styrer alt fra kontoret

– Jeg kan sitte på kontoret og styre alle systemene. Vi er flere som oppretter sjekklister, men det er jeg som har ansvaret forteller Tage.

– Det største prosjektet vi jobber med akkurat nå er fylkesvei 704, Tanem – Tulluan, en strekning på 9 km med bl.a. tunell og to broer. Her bruker vi ganske mange innleide firma, og har dermed også underentreprenører å holde styr på. Prosjektet er satt til å vare i to og et halvt år, og det er to år igjen før fylkesordføreren skal klippe over snora, sier Tage.

Tage bruker Holte Sjekklister via DigIT-portalen, men har ennå ikke tatt i bruk andre deler av fordelsprogrammet som tilbys der.
Tage bruker Holte Sjekklister via DigIT-portalen, men har ennå ikke tatt i bruk andre deler av fordelsprogrammet som tilbys der.

50 – 80 prosjekter er vanlig

Søbstad holder på med mange ulike prosjekter parallelt, og bare veiprosjektet alene sysselsetter 30-40 personer. De har en rekke feltbrukerpakker i HoltePortalen å fordele til brukerne ute, og de har også Holte Mannskapsliste.

Akkurat nå har de 60 prosjekter gående, men de kan også ha så mange som 80 parallelt, og likevel ha full oversikt.

Andre eksempler på oppdrag Søbstad har, er næringsbygg, boligprosjekter, parkeringskjellere og annet hvor de får brukt hele kompetansen sin. Først kommer gravegjengen og graver ut tomta, så er det betonggjengen sin tur som kommer og støper fundament og grunnmurer og f.eks. selve p-hus-kroppen. Deretter kommer graverne tilbake og fyller opp rundt bygget, og til slutt kommer gartnerne og legger asfalt, kantstein, beplantning og det som skal til.

Alle bruker Holte Sjekklister. Gartnerne får egen mappe, med undermapper på f.eks. plen, kantstein, planering med sand osv – og asfalt til slutt. Tage er stolt av prosjektene de utfører. – Søbstad as er Iso-sertifisert i 9001, 14001 og 45001. Holteprogramvaren er en viktig bidragsyter både til at vi fikk og opprettholder denne sertifiseringen, forteller Tage.

Her legger Søbstad-gartnerne siste hånd på verket av falldempende underlag i parken ved Nidarosdomen. Foto: Søbstad as
Her legger Søbstad-gartnerne siste hånd på verket av falldempende underlag i parken ved Nidarosdomen. Foto: Søbstad as

Holte utpekte seg

De valgte Holte i sin tid, etter å ha vurdert flere systemer fra ulike leverandører. – Holte utpekte seg som en trygg leverandør med muligheter for spesialtilpasninger. Det at vi holder på med så mye rart og ønsker å bygge produktspesifikke sjekklister med mulighet for å plassere ansvar var avgjørende for oss, og er det fremdeles sier Tage. – Holtes sjekklister står i stil med våre krav og prisene er gode. Vi er veldig fornøyd