Har gitt bort programvare for 80 millioner i 2016

Vi i Holte bidrar til å gjøre utdannelse innen byggebransjen mer attraktiv, ved å la fagskolene få bruke vår programvare gratis. I 2016 har vi delt ut gratis programvare til en verdi av 80 mill. kroner, både innen kalkulasjon og styringssystemer.

Gaven inkluder nærmere tusen SmartKalk lisenser og mer enn fem hundre lisenser på styringssystem! Fem nye skoler er med siden i fjor, og flere skoler kommer til.

Stor interesse

Det er ingen tvil om at Norge har et enormt behov for kvalifisert fagpersonell til byggebransjen. Innen 2025 skal 30 000 nye stillinger fylles. Det er derfor bruk for mange dyktige mennesker. Folk som kan være med å gjøre en teknisk, økonomisk og sikker gjennomføring av både mindre og større prosjekter.

Det er svært stor interesse for programvare fra Holte både blant studenter og lærere, og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra skolene som bruker programmene.

Vi skal skape yrkesstolthet

Vi i Holte tror at det å skape større anerkjennelse og stolthet rundt håndverkeryrkene vil kunne bidra til at flere søker seg til byggebransjen. Det er et felles ansvar alle vi som opererer i denne næringen har. Kanskje elevene synes det blir mer spennende med digitale løsninger og papirløse byggeplasser? Ved å bidra med norske fagskoler og utdanningsinstitusjoner får gratis programvare, installasjon og opplæring, er vi med og tar et en viktig del av samfunnsansvaret.

Det er et viktig skritt på veien!

Ønsker du å vite mer om dette, send en e-post til cj@holte.no