Har selve drømmejobben som faglærer – uten å ha drømt om den!

David Bakken er lærer på Fagskolen i Oslo. Fagskolen tilbyr høyere utdanning for de med fagbrev. I dag har David selve drømmejobben som faglærer, uten å ha drømt om den. Yrkesfag gjennomgår en stor grad av digitalisering som er kjempespennende å være med på. David er kanskje et eksempel på at tilfeldigheter kan føre til noe positivt, men ikke regn med at det også gjelder deg.

Brakk beinet – ble bygningsarbeider

Det var politi David drømte om å bli, og derfor valgte han idrettslinja på videregående. Det startet med et «hvileår» i byggebransjen etter videregående opplæring. Et byggfirma i Hokksund trengte hjelp til oppsetting av midlertidige bygg. Underveis var han uheldig og brakk beinet, og måtte finne på noe annet enn politihøgskolens krevende opptaksprøve. Det ene «hvileåret» ble isteden til 7 år i bygg- og anleggsbransjen, som bygningsarbeider av stålkonstruksjoner.

Fra student på Fagskolen til lærer

Etter hvert ønsket David mer fagkompetanse, og begynte på Fagskolen på Kongsberg. Der var han først student, og ble bl.a. kjent med ulike programvarer for byggebransjen. Interessen for programvare førte han videre til Fagskolen i Oslo som et tredje år i fagskoleutdanningen. Fagskolen i Oslo med bruk av BIM rettet mot kalkulasjon og spesielt SmartKalk fra Holte, vekket begeistringen hans og interessen for å kalkulere med tredimensjonale bygningsmodeller (BIM) vokste. Takket være dyktige og engasjerte faglærere ved skolen og samarbeidet med bransjen og programvareleverandørene, valgte han etter fullført studium å bli faglærer selv.

– SmartKalk er en kul programvare, sier David. – Man får brukt så mye av erfaringen utenfra i den praktiske tilnærmingen. Studentene synes dette er kjempemorsomt, og dette er undervisning som virkelig gir dem noe.

Fagskolen Oslo v/ David BakkenDet er lett å bli hekta på SmartKalk og BIM

– 3D-modeller/BIM er vanvittig spennende, sier David. – Vi bruker modeller til å kalkulere, til å visualisere, til å samhandle for å finne den beste løsningen for et bygg sammen med aktører fra bygg, fra konstruksjon, fra elektro, fra rør, ventilasjonsteknikere – alle involverte fag. Vi bygger modellene fra bunnen av på pc, og kan bevege dem og studere dem fra alle kanter, utenpå og inni, berike modellene med riktig og viktig informasjon. Etterpå regner SmartKalk ut på krona hva det koster å bygge og ser på tidsfaktoren til byggeprosjektet.

Digitalisering av yrkesfag – Den digitale fagarbeider

Etter noen år som lærer på Fagskolen Kongsberg, flyttet David over til Kuben, som er Fagskolen i Oslo. Her fikk han jobbe videre med utvikling av nye studier innen digitalisering i byggenæringen, og har nå vært med på å utvikle et helt nytt studium på 15 studiepoeng som heter «Den digitale fagarbeider». Dette er beregnet på fagarbeidere som vil ta en kortvarig, modulbasert utdannelse for å lære om bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Det er 6 moduler som kan tas på ett år.

– Vi har nå fått kjøpt inn utstyr og digitale verktøy som blir brukt på byggeplass for å drive opplæring i undervisningsrommene. BIM-kiosker, VR-utstyr, 360 graders kameraer og iPader er klart til 20 studieplasser som startet opp i uke 3 i 2020. Målet er at 100 000 fagarbeidere skal gjennom dette kurset. Ikke bare her i Oslo, men ved flere lokasjoner i Norge ønsker vi å tilby dette etter hvert. Det er Fellesforbundet sammen med BNL (Byggenæringens Landsforening) som er initiativtakere. De som tar denne utdannelsen, kan bli bedre bidragsytere i målet om å skape heldigitale byggeplasser og ikke minst spille en viktig nøkkelrolle i sitt fag for utviklingen fremover.

Les mer om «Den digitale fagarbeider» her

Velg høyere yrkesfaglig fagutdanning – det lønner seg

– Det er mange muligheter i byggebransjen, sier David. – Hvert eneste år har vi studenter som har planlagt å gå fagskolen for å bli formann eller anleggsleder. Men så havner de isteden helt andre veier, fordi man får nye interesser underveis. Kanskje de havner hos en rådgiver hvor de kan sitte med tegning, eller de havner i en kalkyleavdeling fordi det er kalkulasjon som fenger mest. Yrkesfag åpner veldig mange muligheter.

Søk høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna Opptak

Hvor byggebransjen er om 10 år?

– Jeg tror vi vil se en stor digitalisering og automatisering i mange ledd. Jeg tror fortsatt at vi trenger fagarbeideren som kjenner hvordan ting skal bygges og løses osv., men at vi jobber på en mye smartere måte, med bruk av ny teknologi og roboter som f.eks. kan hente data fra digitale bygningsmodeller. Jeg tenker at fagarbeideren vil få en viktig rolle framover med å beskrive og kontrollere i større grad enn man kanskje gjør nå. Det blir kjempespennende og det byr på veldig mange muligheter!

LES OGSÅ: Byggebransjen trenger jenter!

LES OGSÅ: Velger du yrkesfag kommer du fortere i jobb og tjener penger

Se også våre tips til yrkesvalg her!