Hein Torgersen – brobygger med hjerte for HMS og KS

Hein Torgersen – brobygger med hjerte for HMS og Ks. Har du lurt på hva gardistene foran slottet tenker på der de står i all slags vær uten å fortrekke en mine? Kanskje teller de ned til neste vaktskifte, kanskje lurer de på om beredskapen de er drillet i vil funke ved en reell hendelse, eller kanskje de rett og slett tenker over hva de har lyst til å bli? Hein Torgersen har stått der. I sol og regn. I snø og vind. Han sto kanskje ikke og drømte om å bli brobygger, men det var likevel det han hadde lyst til å drive med i det virkelige livet.

Det er ulike grunner til at folk havner i byggebransjen. Hein var dypt fascinert av broer. Han drømte om å bli bygningsingeniør og bygge noe konkret og synlig, derfor søkte han seg inn på byggfag på NTNU i Trondheim. At han ikke kom inn på studiet, syntes han ikke var så farlig. Han kom inn på datafag isteden, men meldte seg samtidig på en rekke byggfag som frie fag. Det var disse fagene han brant for, og som han ville lære alt om.

Overså en viktig regel

Etter to år viste det seg at Hein hadde oversett en viktig regel på universitetet. Fordi han kun hadde studiepoeng fra byggfagene kunne han ikke lenger fortsette på datafag. Det fristet dessuten lite med flere år i Trondheim, for Hein hadde fått seg kjæreste som skulle begynne å studere i Oslo. Det ble en god anledning for han til å søke seg inn på en bachelor i byggfag på Oslo Met.

Blitt ekspert på regler

I dag er Hein Product Manager på Holtes kontor i Tønsberg, som også er byen han vokste opp i. Han overser ikke lenger regelverk. Tvert imot, han er blitt ekspert på lover og regler innen både HMS og kvalitetssikring, og også skattelovverket for kjørebokbrukere har han full kontroll på. Noen fysisk bro har han ikke bygget, men etter mer enn 8 år i Holte er han blitt en brobygger mellom regelverket og byggebransjen. Han hjelper våre kunder med å tilrettelegge for en stadig mer effektiv arbeidsdag ved hjelp av tidsbesparende programvare.

Tallknuseren

– På skolen var jeg best i matte, sier Hein. – Det ble derfor naturlig for meg å velge konstruksjonsfagene. Jeg var spesielt interessert i dimensjonering og har lært alt om å beregne bjelker og søyler, og hvor mye armering som skal være inni betongen. Men akkurat den delen av utdanningen har jeg ikke jobbet med.

Fra teori til praksis

Heins første jobb innen byggebransjen var i et mellomstort entreprenørfirma som prosjektingeniør. Her skulle han styre bemanningen, følge opp fremdrift på både underentreprenører og egne folk, diskutere innkjøp, følge opp kontrakter mot byggherre osv. Han jobbet aktivt med HMS og kvalitetssikringsarbeid i praksis og opparbeidet seg en helt unik erfaring. I løpet av 3 år var han med på å bygge en skole, renovere en annen skole, og fikk masse praktisk erfaring.

En viktig del av Heins jobb var å passe på at oppgaver ble utført til riktig tid. Fremdriftsplan skulle følges, kvalitetssikring og HMS skulle følges opp. Han satte opp vernerundeplanene og var nøye på at de ble overholdt. – Mitt viktigste ansvar var å sørge for at håndverkerne hadde trygge forhold på jobb og kunne gå skadefrie hjem etter endt arbeidsdag, sier han.

Fra praksis til teori

Holte er stadig ute etter flinke folk, og sommeren 2013 oppdaget Hein en ledig fagkonsulentstilling. Det var ønskelig med erfaring fra byggeplass, HMS og KS-arbeid samt dokumentasjonsarbeid. Da hadde Hein vært ute i felten i tre år, og hadde lyst til å bytte beite. Han søkte og fikk jobben. Hans første oppdrag innebar bl.a. ansvaret for å utarbeide en digital malprosjektperm, samt en tilhørende tjeneste.

Hein fikk stadig mer sans for å skape nye løsninger, og etter en tid flyttet han over fra Holtes fagavdeling til utviklingsavdelingen. – Det å lage software som kan hjelpe kundene i det daglige arbeidet er både interessant og menings- fylt, sier han. – Samtidig er bransjetilpasning uhyre viktig når man skal jobbe med programvare.

Hein ble raskt en viktig brikke i utviklingen av selve HoltePortalen og har vært med å skreddersy løsningen til slik den ser ut i dag. – Jeg vet hvilke utfordringer jeg selv hadde, og hvilke verktøy jeg hadde trengt for å håndtere disse bedre, sier Hein. Det er gull verdt å vite hva slags programvare man kan utvikle for å effektivisere tidkrevende arbeid.

Hein Torgersen
– Jeg vil gjerne ha innspill fra kundene, men kan ikke love at alt blir fikset med en gang selv om vi prøver så godt vi kan å «please» så mange som mulig, sier Hein Torgersen, Product Manager i Holte. Brobygger med hjerte for HMS og KS.

Kreativ og løsningsorientert

Hein forteller at de hadde slitt med egen produktivitet i entreprenørbedriften han kom fra. Timeverkene ble ofte overskredet. – Som hovedentreprenør på byggeplassen ble vi en slags «vaktmester» for andre fag, og tiden ble spist opp av andre oppgaver enn å produsere. For å løse dette, lagde vi et prøveprosjekt med en bonusordning oppå eksisterende timelønn. Hvis de ansatte brukte mindre tid, fikk de ekstra betalt. Det ble en vinn-vinn situasjon hvor håndverkerne fikk mer fokus på jobben de skulle gjøre, og arbeidsdagen ble mye mer effektiv. Det eneste som kunne gjort prosjektet enda mer lønnsomt var digital timeføring, noe vi ikke hadde. Jeg er sikkert på at vi hadde spart årsverk om vi hadde hatt f.eks. Holte Time den gangen, sier Hein.

Digitale verktøy skaper effektivitet

I dag har Hein både Holte Time og alle mulige andre digitale verktøy fra HoltePortalen til rådighet, men han vet at flere bedrifter i byggebransjen fremdeles har tungvinte prosesser med både timer, kvalitetssikring, HMS og prosjektstyring. – Her kan det være mye å hente med små, enkle grep, sier han. Hein er opptatt av hvordan byggebransjen vil se ut framover. – Man jobber seg mot en digital byggebransje men det er viktig å få med seg alle.

– Byggebransjen er blitt veldig gode på bedriftssystemer, og permer forsvinner mer og mer. Jeg tror bransjen har mye å hente i å jobbe sammen i «det digitale prosjektet». Men for å bli i stand til å dele digital informasjon på tvers av bedrifter blir standardisering stadig viktigere. Mange underentreprenører blir tvunget til å jobbe i hovedentreprenørens programmer. Da kan egne data bli borte, og det kan i slike tilfeller faktisk lønne seg å dobbeltføre for å sikre seg historikken.

Ikke vær redd for avvik – gjør noe med dem

– Rot er årsaken til mange uhell i byggebransjen. Det er derfor viktig å skape gode rutiner og ta erfaringene med videre til neste prosjekt. Avvik kan snus til noe positivt, sier Hein. – Positivt fordi man kan gjøre målrettede tiltak. Man er ikke dårlig hvis man registrerer avvik, man er veldig flink. Alle har avvik. Rot på stillaset skal registreres. – Det skjer altfor mange gjentakende avvik i byggebransjen. Ofte er disse forårsaket av «jeg skal bare-situasjoner», sier Hein. – Derfor blir vernerunder med sjekklister så viktige. Har stillaset tilstrekkelig med innfestingspunkter i vegg? Hva med rekkverk, håndløper, knelist og sparkebord? Kan noe falle ned og bli ødelagt eller skade noen? For å lykkes med HMS-arbeidet er det viktig å lære av egne feil. Det er først når du registrerer avvik at du ser hvor forbedringer kan gjøres og unngå at avvikene gjentar seg.

Programvare som tilfredsstiller myndighetskrav

Både Holte Kjørebok, Holte Mannskapsliste og Holte Byggekortleser er laget for å tilfredsstille kompliserte lovverk fra våre myndigheter. Hein har ansvaret for disse, og synes det er fint å kunne tilby kundene verktøy som får tidkrevende kontorarbeid unna.

Mange forstår ikke skattereglene for kjørebok. Andre synes det er tungvint at byggherreforskriften krever digital registrering av arbeidsfolk på byggeplass. Hein kan alt dette til fingerspissene, og liker å bidra med gode løsninger.

Programvare som gjør hverdagen bedre

Holte har en stor programportefølje og mange verktøy. – HoltePortalen samler alt på ett sted med alle fordelene det medfører. Vi vet at mange synes det er fint å slippe å logge seg inn mange steder. Vi er langt fremme, og vi er stadig på vei fremover med tyngde og fagkunnskap, sier Hein. – Det er mange små finesser i HoltePortalen. I CRM-pakken ligger en modul som heter «Oppgaver». Denne gjør det enkelt for arbeidsleder å fordele arbeidsoppgaver til de ansatte. Her kan det legges inn både beskrivelse av hva som skal gjøres, samt at nødvendige vedlegg kan lastes opp. Denne modulen er inkludert for alle med HoltePortalen.

– Ønsker du en mer detaljert oversikt som også gjør det mulig å se hva ansatte skal drive med fremover i tid, anbefaler jeg å kjøpe tilleggsmodulen «Ressursplanlegger». Den kan brukes til å finne åpninger i kalender for nye oppgaver som skal løses, den kan filtrere på utdannelse og fag og gjør planleggingen enklere når man får kundehenvendelser.

Hein er glad i jobben sin og synes det er meningsfylt å kunne skape noe som er viktig for folk, og som betyr en forskjell.

Har du innspill?

– Jeg vil gjerne ha innspill fra kundene, men kan ikke love at alt blir fikset med en gang. Holte er en slags «hyllevareleverandør» som skal tilfredsstille mange, og vi kan dessverre ikke innfri alle ønsker. Vi er dessuten prisgitt ressursene som skal utvikle selve løsningen. Vi må innimellom ta vanskelige valg, men vi prøver så godt vi kan å «please» så mange som mulig, avslutter Hein. Brobyggeren.