Holte ByggSøk hjelper Hilde med å gjøre byggesøknaden komplett!

Det er lett å tenke at byggesøknader gjelder bygninger med vegger og tak, men også vei, vann og avløp må byggesøkes. Det samme gjelder store terrengendringer. Arealtek på Elverum er et rådgivende ingeniørfirma som bedriver kommunalteknisk planlegging og utarbeider reguleringsplaner. Der sitter Hilde Smedstad og søker om godkjennelser på prosjekter av nettopp dette slaget. Hun er glad for at Holte ByggSøk har forenklet denne prosessen.

Hilde SmedstadProsjekter i bunn og grunn

Arealtek er et mellomstort firma med 17 ansatte som bl.a. prosjekterer teknisk infrastruktur. Det handler om rør i bakken og veger som går over flere eiendommer. Hilde er opptatt av at det lever et «liv» nede i grunnen. – Det er ofte mye fokus på bygninger, men større terrengendringer er også søknadspliktige. Det skal kanskje både sprenges og graves. Det skjer veldig mye i en byggesak før man begynner å se et bygg. Dagens søknadsskjema er først og fremst utformet for en byggesak med bygninger.

Nabovarslingen ble selve inngangen

Hilde har brukt Holte ByggSøk et års tid, og forteller at for henne var det nabovarslingen som ble selve inngangen til programmet. Etter å ha jobbet med byggesøknader et par år, ønsket hun seg en mer hensiktsmessig måte å nabovarsle på. – Vi hadde en kobling til Holte fra før, siden vi brukte Fagtorget, forteller Hilde. – Derfor ble det naturlig å prøve Holte ByggSøk da det ble lansert i 2019.

Et selvforklarende og enkelt program

–  Jeg synes Holte ByggSøk er et selvforklarende og enkelt program, og det er greit å finne fram i på egenhånd. Det er godt å ha et system som er bygget opp steg for steg. Alt det andre vi fikk i tillegg til den geniale nabovarslingen ble en spennende gavepakke. Digitale samsvarserklæringer og ansvarsretter er svært nyttig for oss som oppretter både ett-trinnssøknader, rammesøknader og ferdigattester.

ArealtekPåminnelser underveis

– Når du skal sende inn en byggesøknad, minner programmet deg underveis om hva som er påkrevd. Når jeg tidligere skulle sende inn søknader manuelt, var det alltid en fare for at noen vedlegg kunne bli glemt. Dette hjelper Holte ByggSøk til med. Man må aktivt hake av og legge til vedlegg, og du får faktisk ikke sendt søknaden før alt er med, sier Hilde, så gjennomgangen gir en ekstra kvalitetssikring av søknaden. Så får vi håpe løsningen i fremtiden også blir enda bedre for oss som i hovedsak har prosjekter innen vei, vann og avløp, -men da må også direktoratet på banen.

– Jeg får også veldig god oversikt over samsvarserklæringer og ansvarserklæringer i og med at alt ligger på en plass. Og det at flere fra firmaet her kan logge inn i søknaden og kontrollere ting, synes jeg er supert.

Elektronisk kart gjør det enkelt å finne naboene

– For oss i tidligfasen som driver med arealplaner, vei, vann og avløp blir det ekstra viktig å ha et kart å forholde seg til fordi vi ofte ikke har en konkret adresse. Vi har kanskje bare et omriss på en kartkopi som viser det aktuelle området, eller utsnitt av en reguleringsplan, og ofte er flere gårds- og bruksnumre berørt. Da blir det ekstra viktig for oss å få velge selv hvilke naboer som skal varsles. Holte ByggSøk gjør denne jobben enkel, siden det bare er å klikke på et elektronisk kart, sier Hilde.

I skrivende stund holder Arealtek på med et prosjekt for nytt renseanlegg i Trysil. – Der skal vi varsle alle hytteeiere i området, som fort kan bli mange. Da er det godt å kunne sende alle nabovarslene helt elektronisk, sier Hilde.

Posten var ikke så glade for å se dem

Hilde forteller at posten på Elverum ikke alltid var så glade for å se dem, når de tidligere kom og skulle levere en stor bunke med rekommanderte sendinger.  – På det verste har vi opplevd at det kunne være nesten hundre sendinger, som i tillegg til mye tidsbruk også utgjorde en stor kostnad. Holte ByggSøk gjør her en stor forskjell, smiler hun.

Sparer tid

– Jeg sparer også tid, og jeg blir stadig mer kjent med programmet. Akkurat nå holder jeg på å øve meg på å lage små, nyttige maler. Mye går igjen, og maler er derfor lurt. Det kan bli mye tid å spare i senere søknader. Det tok litt tid før jeg oppdaget at man kan importere pågående søknader inn i Holte ByggSøk og få alt på ett sted.

Hilde liker også godt at hun mottar nyhetsbrev fra Holte om hva som rører seg med byggesøknad, og at programmet hele tiden er i utvikling og stadig blir bedre. Hun synes også det er praktisk at Holte ByggSøk er en abonnementsløsning.

Holte ByggSøk er perfekt også for «ferskinger» i byggesøknader – og det er lurt å ta kurs

– Siden Holte ByggSøk har en så trinnvis oppbygging, passer det perfekt også for «ferskinger» i byggesøknader, tror Hilde. – Du klarer ikke å gjøre noe galt, du får nemlig ikke sendt inn søknaden før alle røde kryss er borte. Det er selvsagt også lurt å ta et kurs eller webinar. Selv har jeg tatt to – et i hvordan sette opp en søknad og et i nabovarsling. Jeg valgte å bruke programmet en stund før kurs, men ser i etterkant at en del av det kunne vært fint å ha lært tidligere.

God hjelp fra support

Det er klart at man trenger litt hjelp en gang iblant når man holder på med et nytt program. Hilde forteller at hun raskt har fått hjelp når hun har kommet med spørsmål eller innspill til support hos Holte. Det synes hun er veldig bra.

– Om jeg kan anbefale Holte ByggSøk til andre? Ja, virkelig, avslutter Hilde.

Vil du vite mer om Arealtek så kan du sjekke ut nettsiden deres www.arealtek.no

 

Test Holte ByggSøk GRATIS