Holte ByggSøk, størst på byggesøknader i Norge

Alle digitale byggesøknader i Norge går gjennom Fellestjenester BYGG. Deres digitale regelverksplattform kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere for søkeren å levere komplette byggesøknader.

Vi har sammenliknet bruksstatistikken i Holte ByggSøk med alle søknader sendt inn via Fellestjenester BYGG de siste 36 månedene. Vi har sett på antall hovedsøknader, rammesøknader, ettrinnssøknader og endingssøknader.

Prosenter av alle norske byggesøknader som går gjennom Holte ByggSøk
55%
Av alle rammesøknader
70%
Av alle ettrinnssøknader
50%
Av alle nabovarsler
61%
Av alle endringssøknader
67%
Av alle hovedsøknader
Snitt 2023

98 499 hovedsøknader sendt inn i perioden, fordelt på 25 681 rammesøknader og 72 818 ettrinnssøknader. 168 400 nabovasler har gått gjennom Fellestjenester BYGG og 9 416 endringssøknader er levert.

Av alle hovedsøknadene i Norge har 67% gått gjennom Holte ByggSøk!

Fakta om bruken av digitale byggesøknader i Norge
Omtrent halvparten av alle byggesøknader som sendes i Norge sendes digitalt.
Fordeling av typer av søknader og nabovarsler som går gjennom plattformen til Fellestjenester BYGG

Holte ByggSøk er tilpasset både store og små tiltak

Holte ByggSøk er en løsning som forenkler din rolle som ansvarlig søker. Programmet er dynamisk og hjelper deg med å styre hele prosessen samtidig som søknaden utarbeides. Når siste dokument og signatur er på plass, kan den sendes direkte inn til kommunen.

Systemet er tilpasset både store og små tiltak. Det betyr at du som ansvarlig søker får en effektiv søknadsprosess enten du skal søke om et nytt næringsbygg, en ny enebolig, anlegg, fasadeendringer, eller kun innvendige arbeider.

Med Holte ByggSøk er den store tidstyven borte og byggesak er blitt mindre komplisert. Den virkelige store gevinsten ligger i digital nabovarsling og digital signering av både deg og involvert foretak. Har du flere like søknader, kan du lage egne maler for gjenbruk. Trenger du ikke å nabovarsle tiltaket, kan søknaden ferdigstilles på få minutter.

Se hvordan du kan utarbeide og levere en enkel søknad på få minutter her

Automatisk saksbehandling?

Arbeidstilsynet er først ute med automatisk saksbehandling. Nesten halvparten av alle søknader om arbeidstilsynets samtykke er innsendt via Holte ByggSøk. Av disse er kun 10 % blitt behandlet manuelt. Resterende 90 % har fått sin tillatelse i løpet av bare få minutter.

Arbeidstilsynets samtykke er noe som må vedlegges alle byggesøknader som gjelder arbeider på yrkesbygg. Ved å automatisere behandlingsprosessen øker Arbeidstilsynet effektiviteten for byggebransjen. Tidligere måtte man ofte vente flere måneder før byggesøknaden kunne sendes inn til behandling. Nå er denne ventetiden historie!

Holte ser på dette som et første steg mot automatisert behandling av byggesøknadene og vi gleder oss til å se hvordan kommunene vil ta i bruk denne muligheten.

Automatisk og manuell saksbehandling av Arbeidstilsynets samtykke
Totalt innsendte søknader til Arbeidstilsynet via Holte ByggSøk pr 27.09.23: 1099

Dette visste du kanskje ikke?

Kommunene kan si nei til søknad på e-post!
Flere kommuner krever nå at søknadene skal være digitale. Det betyr at søker må velge et digitalt søknadssystem for innsending av byggesøknader.

Kontrollerer søknaden før innsending
Det kreves ulik informasjon for ulike søknader, dette forstår systemet automatisk. Du vil enkelt se symboler om viktig informasjon mangler, og systemet sørger for at du ikke får sendt inn søknaden før dette er på plass.

Holte har en egen byggesaksavdeling
Ved å ha egne fageksperter som selv er ansvarlig søker og benytter Holte ByggSøk i arbeidet sikrer vi at søkers behov blir ivaretatt i den digitale løsningen.

Fagkompetanse når du trenger det
Hos oss møter du personer med fagkompetanse. Det betyr at menneskene på supporten forstår deg. Vi kan også tilby rådgivning og konsulenttjenester ved behov.

Mer enn bare byggesøknad!

Digitale byggesøknader er ikke noe nytt. Det er lett å tenke at søkers oppgaver er begrenset til å sende inn komplette søknader, men slik er det ikke. Søkers ansvar strekker seg mye lengre. Med Holte ByggSøk får du tilgang til verktøyet du trenger for å gjøre jobben:

Dokumentasjonshåndtering

  • Søker skal håndtere all dokumentasjon relevant for byggesaksprosessen. I tillegg til erklæringer, vedtak, pålegg m.m. Du må også ha god kontroll over ulike versjoner. Dette administreres enkelt i dokumentmodulen.

Samordning, dialog og informasjon

  • Ansvarlig søker skal sikre at tilstrekkelig informasjon flyter mellom de ansvarlige foretakene og at de til enhver tid har all info de trenger. Kontaktinfo på foretakene ligger allerede i prosjektet og systemets egen e-postmodul gjør det enkelt å dele og samtidig sikre sporbarhet.

Fristoppfølging

  • I tillegg til å holde orden på siste frist i prosjektet, kan Holte ByggSøk gi deg full oversikt over frister som kommer og har vært. Du kan sette opp egne varslingsregler og sikre at frister ikke glipper.

Kvalitetssikring og avvikshåndtering

  • De digitale søknadsløsningene kvalitetssikrer at du har lagt inn “nødvendig informasjon” i søknaden, men kvalitetssikrer ikke faglig innhold eller informasjonen i vedleggene. Holtes KS-modul kan hjelpe deg med dette. Her kan du også registrere eventuelle avvik, slik loven krever.

Linda Øverland
Ansvarlig søker, Teknaconsult

«Jeg elsker Holte ByggSøk, det er verdens beste system! Det har gjort og gjør min arbeidsdag utrolig mye enklere og tryggere. Holte ByggSøk gjør at jeg kan utføre jobben min på en veldig god måte, noe som også skaper fornøyde kunder.

Affi Torabbeigi
Murmester Peter Bundgaard

“Vi sendte søknad til plan og bygg, men fikk mangelbrev. Heldigvis fant jeg en lenke
til Holte inne på DiBKs sider, og med god hjelp fra support og Holte ByggSøk, har vi nettopp mottatt byggetillatelse.”

Thekla Eilertsen Bergli
Ansvarlig søker, Multiconsult

«Jeg er veldig fornøyd med Holte Byggsøk, og programmet har vært lett å bruke fra første stund.

Jeg anbefaler Holte Byggsøk til alle som driver på med byggesøknader.»

Vil du vite mer om Holte ByggSøk?

Les alt om produktet Holte ByggSøk her eller prøv gratis på kampanjesiden vår!