Holte og Gausdal landhandleri digitaliserer sammen for å øke effektiviteten i hele verdikjeden

Med integrasjon mellom kalkyleverktøyet SmartKalk og byggevarekjeden Gausdal Landhandleris varehandel vil selskapene bidra til å realisere den digitale byggeprosessen. Samarbeidet som bygger på bruk av åpne standarder og nyutviklet teknologi vil bidra til økt produktivitet, sporbarhet og bedre kvalitet i hele verdikjeden for brukerne.

Undersøkelser viser at logistikken rundt byggevarehandel er meget ressurskrevende og har et stort forbedringspotensial. -De aller fleste varebestillinger til et prosjekt skjer via telefon eller pr e-post. Dette bryter den digitale verdikjeden. Manuelle og lite transparente bestillinger fører til forsinkelser i leveranser, venting, feilbestillinger, svinn, flytting av materialer og leting på byggeplass. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Per Stubberud Lieng, økonomisjef i Gausdal Landhandleri.

Bruk av åpne standarder

– Ved å bygge integrasjonen mellom SmartKalk og Gausdal Landhandleri sin byggevarehandel på NeB Supply Material sikrer vi den digitale verdikjeden i bygg- og anleggsprosjekter. Logiq som drifter NeB standarden på vegne av Virke er med i denne satsningen for å digitalisere bransjen. Det vil være digital sporbarhet fra BIM, til kalkyle, til bestilling av byggevarer, leveranse på byggeplass, og videre til faktura med konkret beskrivelse av hva som er brukt av materialer i prosjektet. -Vi viderefører og forvalter eksakt og detaljert informasjon om typer materialer og leverandører helt tilbake til den opprinnelige modellen som skaper en digital tvilling. Denne digitale tvillingen gir et nøyaktig grunnlag for hvilken type oppfølging og vedlikehold prosjektet vil kreve i driftsfasen, sier Harald Rosingaunet, produktdirektør kalkyle i Holte. 

Den digitale byggeprosessen gir økt produktivitet

-Det er ingen tvil om at denne løsningen vil bidra til økt produktivitet og kan effektivisere byggebransjen. Desto flere som tar disse standardene i bruk, jo større blir effekten. Det at vi velger åpen standard gjør at andre aktører kan henge seg på, bidra og benytte seg av dette. Det er viktig for både Gausdal Landhandleri og Holte, fortsetter Harald Rosingaunet.

Stort engasjement rundt prosjektet

Samhandlingsprosjektet har vært presentert i flere fora, blant annet hos GS1, Bygg21, Virke og Innovasjon Norge. Mottakelsen er svært positiv og anses som et viktig steg i både samhandling-, åpenhets- og digitaliseringssammenheng. -For å kunne nå de mindre og mellomstore entreprenørene og byggmesterne ser vi på initiativet til Holte og Gausdal Landhandleri som meget viktig for å kunne digitalisere verdikjeden gjennom elektroniske bestillinger, bruk av BIM, NeB Supply og GS1 standardene. Holte har i dag mer enn 9 000 kunder i dette segmentet og resultatet fra dette arbeidet vil kunne få stor betydning for denne delen av bransjen, hvor vi finner de fleste aktørene. Det er i dag ingen andre så konkrete og praktisk rettede initiativ i gang, sier Arne Malonæs i Bygg 21.

-GS1 Norway ser på dette prosjektet som en første «proof of concept» for å ta NeB Supply i bruk som grunnleggende standard for elektronisk handel innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ved å integrere et kalkylesystem, via NeB Supply, med en byggevarehandel, gjør man den første testen av en helt sentral byggestein for å sikre den produktivitetsveksten bransjen sikter mot, sier Knut Mathisen, Senior Industry Development Manager, GS1 Norway.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Harald Rosingaunet produktdirektør kalkyle i Holte as, 982 37 775, harald.rosingaunet@holte.no

Per Stubberud Lieng, økonomisjef Gausdal Landhandleri as, 995 58 489, psl@gaus.no