Hva skjer med søknadsblankettene?

Hva skjer med søknadsblankettene? Du har kanskje merket det allerede; nylig besluttet DiBK at søknadsblankettene deres skulle låses og dermed ikke lenger være tilgjengelig for redigering på deres nettside. Dette innebærer at du som søker må gå den tungvinte veien med å skrive ut og fylle ut blankettene for hånd.

 
Gå til månedens tips

Fortvil ikke – Holte passer på!

Så lenge det er tillatt å søke med blanketter, vil disse være tilgjengelige i vår blankettmodul. «Holte Blankett» gir deg tilgang til alle de standardiserte byggesøknadsblankettene, og mulighet til å utfylle disse digitalt. De utfylte blankettene kan deretter skrives ut eller sendes på e-post direkte fra systemet.

Når kan vi sende inn en heldigital søknad uten ansvarsrett?

Som bruker av Holte ByggSøk er det tydelig at du foretrekker en heldigital søknadsprosess. Men – muligheten for å sende en digital søknad uten ansvarsrett lar dessverre vente på seg, og må inntil videre utarbeides i Holte Blankett. Årsaken til dette er at til tross for at Fellestjenester BYGG (FtB) /Altinn har støtte for innsending av søknad uten ansvarsrett, mangler fortsatt datamodellen som gjør det mulig at en profesjonell aktør kan sende inn en søknad på vegne av tiltakshaver. Ettersom vi har et system ment for profesjonelle aktører, må vi dessverre vente på støtte hos FtB. Vi er imidlertid i kontinuerlig dialog med DiBK, og jobber for å få denne løsningen på plass.

 


MÅNEDENS TIPS:
Slik kan foretaket få bedre kontroll over all
e-posten  Logo Månedens tips Holte ByggSøk

Synes de ansvarlige foretakene som får erklæringer til signering at innboksen i Outlook kan bli litt uoversiktlig til tider? Da kan du tipse foretakene om at det kan lages regler i Outlook som gjør at e-poster blant annet kan flyttes og flagges helt automatisk. På denne måten kan innboksen organiseres på en måte som effektiviserer hverdagen! Kanskje er det hensiktsmessig å sortere dokumenter til signering, eller alle e-poster tilknyttet et konkret prosjekt i en egen mappe.

Microsoft har en oppskrift på sine sider, om hvordan man kan sette opp regler i Outlook. Klikk her så finner du den