Hvordan kan digital byggevarehandel gi kontroll på hele verdikjeden?

At kalkyleverktøyet SmartKalk kan snakke med varebestillingsprogrammet til Gausdal Landhandleri, har åpnet opp for effektivisering av hele byggevarehandelen. I tillegg til rask og riktig bestilling av byggevarene, har du digital sporing på alt som er bestilt, kjøpt og brukt i ethvert prosjekt. Dette skaper oversikt og kontroll på hele verdikjeden.

Flere framoverlente byggmestre og entreprenører meldte sin interesse da Gausdal Landhandleri og Holte i juni 2019 søkte pilotkunder rundt digital byggevarehandel. En av de aller første var Niclas Fossum hos Stenumgård Bygg på Fåvang ved Lillehammer. – I de siste prosjektene har jeg bestilt 80-90 % av byggevarene digitalt. Det er mye tid og telefoner spart! Det er rett og slett veldig enkelt, sier Niclas.

Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal er et annet av firmaene som har tatt i bruk digital byggevarehandel gjennom Holte og Gausdal Landhandleri. Daglig leder, kalkulatør og alt-mulig-mann Håvard Musdalslien melder om økt effektivitet, bedre kontroll og store tidsbesparelser. 

ByggTeam på Elverum er en tredje av pilotbedriftene. Byggleder Øystein Nordholm har bare lovord å komme med. – Dette funker så bra! Nå trenger vi bare flere leverandører til å bli med på ordningen, sier han.
Niclas Fossum, Stenumgård Bygg AS

Niclas har full oversikt

Stenumgård Bygg tegner jobbene sine i DDS-CAD og importerer IFC-fila (tegningen) inn i SmartKalk.  – Etter at kalkylen er ferdigstilt deler vi bestillingen inn i de leveransene som er naturlige for prosjektet og trykker på bestill. Da blir de predefinerte vareleveransene levert til de datoene vi har avtalt, forteller Niclas.

Håvard Mausdalslien, Byggtjenester Sør-Gudbrandsdal

Håvard unngår overraskelser

Når jeg regnet på en jobb tidligere, var hovedformålet med kalkylen å lage et tilbud til kunden. Nå tenker jeg bestilling når jeg regner på jobber, og det betyr at jeg slipper den manuelle gjennomgangen og kontrollregningen av kalkylen på papir før jeg bestiller. Dette sparer jeg veldig mye tid på. Når vi i tillegg har lagt inn materialliste og ferdig rabatterte priser inn i SmartKalk, får jeg heller ingen overraskelse når fakturaen kommer fra Gausdal Landhandleri, sier Håvard.

Øystein Nordholm, ByggTeam Elverun

Øystein sparer mye tid

– Fra jeg importerer tegningen inn i SmartKalk til jeg har bestilt varene tar det ca. 30 minutter. Før kunne dette ta flere dager, sier Øystein. – Per nå bestiller jeg rundt 80 prosent av byggevarene til et prosjekt digitalt.

Også Håvard sparer mye tid. – Det er det aller viktigste, sier han.  -Tiden som blir spart brukes ute på byggeplass. Vi ønsker jo å være mest mulig tilstede der det skjer, for å følge opp kundene og ikke minst de ansatte.  Vi kan jo ikke bare være effektive inne. Vi må være effektive ute også.

Niclas er veldig fornøyd med at arbeidsgiver har vært tidlig ute med ta i bruk digitale hjelpemidler.    – Det er ingen tvil om at dette er fremtiden. Jeg ser for meg at ting bare blir enklere og enklere fremover. Digitale verktøy gir oss mulighet til å planlegge bedre og bidrar til at vi får stålkontroll på prosjektene. Det kommer absolutt alle til gode. Det er ikke mulig å få til når man jobber med papir.

Bruk av åpne standarder og samarbeid på tvers

Produktdirektør Harald Rosingaunet i Holte er også glad for at alle er så fornøyde. – Dette prosjektet er et resultat av godt samarbeid på tvers av selskaper og bruk av åpne standarder. Det har vært stor gjennomføringsvilje og engasjement blant alle prosjektdeltakerne. Samarbeidet med blant annet Gausdal Landhandleri, GS1 og Logiq har vært meget verdifullt, og helt nødvendig for å lykkes, sier han.

Les også: Dette er digital byggevarehandel i praksis