Klimagassregnskap i SmartKalk – økonomi og CO2 hånd i hånd!

Klimagassregnskap i SmartKalk – økonomi og CO2 hånd i hånd.

Fra 1.7.2022 kom det krav om klimagassregnskap for yrkesbygg og boligblokker med en overgangsperiode på ett år. Men de aller fleste i byggebransjen er allerede på ballen for å forberede seg til nye krav som kommer og som vil berøre flere. For det er bare et spørsmål om tid før nye krav kommer. Men hva må du som bruker gjøre for å forberede deg til dette?

Har du kalkulert i SmartKalk har du allerede gjort den største jobben i forhold til at du har produkter og gjort en mengdeberegning, Med integrasjonen vi har laget mot NOBB vil du med datagrunnlaget du allerede har kunne få produktspesifikke EPD-er* direkte ved hjelp av NOBB-nummeret. SmartKalk vil også beregne nødvendig faktor i forhold til enheten du har brukt i kalkulasjonen, (gjerne bestillbar enhet). Dette muliggjør et klimagassregnskap ved hjelp av et klikk, kanskje ikke et prosjektspesifikt regnskap, men om ikke annet et budsjett. Dette under den forutsetning naturligvis at det finnes maskinlesbare EPD’er hos NOBB for produkter du har valgt. Per i dag vil dette uten tvil være den enkleste veien til et klimagassregnskap.

Vi gleder oss til å lansere den offisielle versjonen av klimagassregnskapsfunksjonen i SmartKalk på nyåret.
Vi gleder oss til å lansere den offisielle versjonen av klimagassregnskapsfunksjonen i SmartKalk på nyåret.

Hva må du som SmartKalk-bruker egentlig gjøre?

Noe kunnskap om klimagassregnskap er selvsagt bra å ha. En inngang til det kan være å ta en liten titt på veilederen som ligger på DIBK’s sider. Ellers vil det være en ide å ta en telefon til en og annen leverandør og spørre pent om de kan legge inn EPD’en hos NOBB på det maskinlesbare formatet dersom det mangler. De aller fleste leverandører har i dag en EPD på PDF-format, men en PDF kan ikke leses automatisk, noe som igjen betyr at du som bruker må legge inn alle tallene manuelt.

SmartKalk henter EPD’er fra NOBB

SmartKalk vil kunne hente maskinlesbare EPD’er fra andre kilder også, men det vi får fra NOBB, med verdier i forhold til NOBB prisenhet, gjør at du ikke trenger å lete etter EPD’en og du får hjelp til en eventuell omregningsfaktor.

Enkelt og genialt

Vårt mål er at klimaregnskap skal bli enkelt! Det må bli enkelt! Løsningen vi kommer med er det få, hvis noen, på markedet som kan måle seg med, og det er mye pga arbeidet du som bruker allerede har lagt ned. Det betaler seg mer og mer at du har investert i detaljnivået i kalkulasjonen din. Når det kommer krav i forhold til hvilke verdier du må holde deg under, så vil produktspesifikke EPD’er være veien å gå, ikke bare fordi det er enklest for deg, men også fordi du vil bli straffet med 25% påslag på verdier du har brukt fra en generisk EPD. (En generisk EPD er en gjennomsnitts EPD for produkter innenfor samme kategori.)

Har du opprettet kalkulasjonen din basert på en IFC-fil, vil du også kunne se hvor i modellen du jobber:
Har du opprettet kalkulasjonen din basert på en IFC-fil, vil du også kunne se hvor i modellen du jobber:

Økonomi og CO2 – hånd i hånd!

Resulatet i SmartKalk er at du har full kontroll på både pris og klimapåvirkning gjennom hele kalkulasjonen din fra ressurs og produktnivået, til posten (delytelser), til elementet (for eksempel veggen) til valgt konto og sum for hele kalkulasjonen. Du kan med dette gjøre valg, ikke utelukkende basert på pris, men også på grunnlag av miljøpåvirkningen. Ved hjelp av funksjonen «valgfri», hvor du enkelt kan aktivere og deaktivere ulike nivåer i kalkulasjonen din, kan du kalkulere ulike produktalternativer og se hvordan disse vil påvirke pris og klima. Har du opprettet kalkulasjonen din basert på en IFC-fil, vil du også kunne se hvor i modellen du jobber:

Gjør klimagassregnskapet produktspesifikt!

I tillegg til beregningen er det naturligvis også rapporter for klimagassregnskapet, kvalitetssikring av innlagte EPD’er og deres verdier. Du kan også selvfølgelig justere de ulike livsløpsmodulene for å gjøre klimagassregnskapet prosjektspesifikt.

Kommer på nyåret!

Vi har i starten av desember sendt ut en beta til ivrige brukere som ønsker å teste det ut, før vi kommer med en offisiell versjon ganske kjapt på nyåret.

* Environmental Product Declaration