Lag grønn bestilling med SmartKalk

Lag grønn bestilling med SmartKalk. En ny trend i byggebransjen er å ivareta miljøhensyn allerede på kalkulasjonsnivå, og det nye fokusordet er miljøbudsjett. – En byggeplass vil alltid ha et miljøfotavtrykk, men ved å velge mindre miljøbelastende byggevarer vil klimagassregnskapet bli bedre. For å få til dette trenger du et kalkulasjonsprogram som både kalkulerer og registrerer varenes miljødeklarasjon ved hjelp av NOBB-nummer. – Du trenger SmartKalk, sier Bernt Bjørnsgaard, digital forretningsutvikler i byggevarekjeden Gausdal Landhandleri.

Bernt Bjørnsgaard er svært opptatt av miljøhensyn, og forteller engasjert at SmartKalk er et viktig verktøy når man skal kalkulere byggeprosjekter. – Fra før av kunne man beregne pris på prosjekt utfra antall timer/varer, men med den nye miljømodulen i SmartKalk kan også klimagassregnskapet ivaretas på kalkulasjonsnivå. Takket være at SmartKalk leser NOBB-nummer, kan man velge varer utfra hva slags miljøbelastning de har. En knapp i programmet gjør det mulig å regne ut klimagass-regnskapet med de produktene man velger. Da blir det enkelt å sy sammen prosjektene sine med de mest miljøvennlige varene for å få det best mulige fotavtrykket på prosjektet.

Budsjettet før regnskapet

– Til nå har alle snakket om miljøregnskap, jeg vil snakke om miljøbudsjett, sier Bernt. I 30 % av anbudskonkurransene vektlegges klimaavtrykket. Du når ikke fram i anbudskonkurranser eller vinner prosjekter hvis du ikke henger med her. Ergo er det veldig viktig at man vet hva man bestiller og planlegger godt for å få best effekt ut av leveransene. Og oppdager man at enkelte produkter ikke har miljøspesifikasjon, da velger man ikke dem.

Nasjonalt har vi forpliktet oss til miljøavtaler. For å nå de målene må vi ned på byggevarenivå. Vi må bli klokere og flinkere til å dokumentere og levere. Hvilke valg skal man ta for å oppnå et optimalt miljøfotavtrykk? Et bedre miljøfotavtrykk? Det å bygge vil alltid ha et miljøutslipp, men man kan forhindre bruk av varer det ikke finnes dokumentasjon på, eller varer som er produsert på den andre siden av jordkloden.

Det er på tide å begynne å venne seg til miljøkalkulering. Byggebransjen burde ha gjort det for lenge siden, sier Bernt Bjørnsgaard i Gausdal Landhandleri.

Proffens digitale verktøykasse

Bernt Bjørnsgaard kaller SmartKalk for proffens digitale verktøykasse. At programvaren virkelig lever opp til navnet sitt som smart, er han den første til å underskrive på. – Det at vi har integrert vårt varebestillingssystem mot SmartKalk setter både oss og våre kunder i en unik situasjon, sier han. – Denne verktøykassa er skreddersydd for beregning av smart materiell til dine prosjekter og til varebestilling hos oss direkte fra kalkylen.

– Det viktigste for våre kunder som bruker SmartKalk i forbindelse med bestilling, er at de hele tiden vet hva de har bestilt utfra kalkylen. SmartKalk er verktøyet for å planlegge et byggeprosjekt effektivt, og Gausdal Landhandleri har gjennom SmartKalk en rød tråd fra kalkulasjon til bestilling og oppfølging samt levering av varene ute på byggeplass. Endres noen varer fra vår side, blir dette oppdatert tilbake til kalkulasjonen i SmartKalk, sier han.

Varer til hele landet

Gausdal Landhandleri leverer byggevarertil hele landet, for planlagte leveranser for sine kunder, men har sitt største nedslagsfelt på Østlandet. Med 26 varehus og 44 egne biler, gjennomførte de 36 000 leveranser fordelt på 10 000 unike adresser i 2022. Bernt forteller at de også har hatt spesielle leveranser av byggevarer, f.eks. på Galdhøpiggen med helikopter og på Island.

Gausdal Landhandleri setter opp miljøkalkyle for transporten. – El-biler ligger i bestilling til bil-flåten vår. Innenfor ring 1 i Oslo er det krav til at byggevarer skal leveres med elektriske biler. Vi i Gausdal Landhandleri setter oss i førersetet på miljøvennlige leveranser også, sier Bernt.

Byggebransjen må effektiviseres

For at en kalkyle skal være bra, trenger man oppdaterte priser. Til tross for at prisfila til Gausdal Landhandleri inneholder 30 000 produkter, kan den oppdateres med bare et par tastetrykk. SmartKalk bidrar til bedre, riktigere og mer miljøvennlige kalkyler. En kalkyle kan fort inneholde 250 – 300 varer. Blir det endringer er det enkelt å oppdatere i SmartKalk.

Framtida ligger i at byggebransjen må effektivisere seg på planlegging og bestillinger av materialer til byggeprosjekt. Med en god plan får de også en god leveranse, og kan klare seg med færre utkjøringer til prosjektet. Jo mer effektiv planleggingen er, desto fullere biler blir kjørt ut til prosjektet, man betaler mindre for transporten og klimabelastningen reduseres. De som kjenner SmartKalk vet at det er en økonomisk gevinst å bestille digitalt, bl.a. pga større kontroll. Vi har kunder som bruker SmartKalk helt fra tegnebrettet, via IFC-filer og rett inn i kalkylen. Det er tidsbesparende både når det gjelder endringer og bestilling.

På tide å starte miljøkalkulering

– Det er på tide å begynne å venne seg til miljøkalkulering. Byggebransjen burde ha gjort det for to år siden. Svenskene har innført krav til klimagassregnskap helt ned til bolighus på 100 kvm. Det kommer hit også, så man kan like godt begynne. Den som ikke følger med her mister toget. Jeg vil gå så langt som til å si at entreprenører som hopper bukk over dette går inn i dødens dal, avslutter Bernt Bjørnsgaard.

Finn ut mer om SmartKalk Miljø