Markere avvik direkte på tegninger – visuelt og oversiktlig.

Markere avvik på tegninger – visuelt og oversiktlig. Avvik registreres både for å korrigere feil og uønskete hendelser der og da, i tillegg til at registreringer av store og små avvik gir et godt grunnlag for læring og forbedring. Nå har Holte Avvik fått et løft. Avvikssystemet er selve kjernen i HMS/KS-området i HoltePortalen. Avvik registreres når feil eller uønskede hendelser oppdages. Ved å få registrert avvik og ikke bare korrigere der og da, får man bedre kontroll på avvikene i prosjektet.

Å markere avvik på tegninger gir læring og forbedring

Men like viktig er det at registreringer av store og små avvik gir et godt grunnlag for læring og forbedring. Aktive brukere vil etter å ha brukt systemet over tid opparbeide et meget godt datagrunnlag. Av dette kan virksomheten finne ut hvilke avvik som ofte oppstår og disse data bør danne grunnlaget for evalueringer og granskninger. Kan vi gjøre noe med organiseringen, planleggingen? Har vi gode kvalitetsstandardarder, og er opplæringen god nok?

Helhetlig løsning for avvik

Holte var tidlig ute med en helhetlig løsning for digital håndtering av avvik. Vi har nå gitt løsningen et løft ved å legge enda mer vekt på markering av avvik på tegninger.

Slik kan du markere avvik på tegninger:

  • Legge til PDF-tegninger i prosjektet (kan gjøres i avviksmodulen)
  • Velge «marker på tegning» når avvik registreres

Avvik på tegninger som alternativ til listevisning

Med denne måten å registrere avvik på, vil en kunne høste store fordeler i prosjektene. Man vil kjapt identifisere hvor avvikene er registrert og få status for oppfølgingen av avvikene.

Markere avvik på tegninger gjør det visuelt og oversiktlig:

  • Visuell oversikt over avvikene og status for oppfølging av avvikene i prosjektet
  • Oversiktlige rapporter – det er utviklet en ny rapport basert på tegninger